OpANAF nr. 551 din 2021 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic a fost publicat în Monitorul Oficial.

Prin Legea nr. 296/2020, cu aplicare de la 1 ianuarie 2021, s-a modificat art. 114 din Codul fiscal în sensul că sunt considerate venituri din alte surse și, implicit, sunt impozitate cu procentul de 10% veniturile obținute de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietății ca urmare a procedurilor legale de despăgubire pentru imobilele naționalizate înainte de 1989 ce sunt obținute „de către alte persoane” decât titularii dreptului de proprietate, foștii proprietari sau moștenitorii legali ori testamentari.

Dacă veniturile obținute de către proprietarii imobilelor naționalizate sau de moștenitorii acestora sunt obținute direct de aceste persoane, sumele primite despăgubire nu se impozitează. În situația în care proprietarii sau succesorii acestora cesionează către terțe persoane fizice drepturile de despăgubire, când aceste persoane terțe încasează veniturile de la ANRP, aceste venituri sunt impozabile prin stopaj la sursă cu procentul de 10%.

Potrivit procedurilor legale de despăgubire, plățile sunt realizate de CEC Bank, această instituție va reține impozitul datorat bugetului de stat, îl va plăti la bugetul de stat până pe data de 25 a lunii următoare celei în care s-a realizat stopajul la sursă și va depune declarațiile fiscale aferente.

Prin OpANAF nr. 551/2021 se adoptă procedura de plată în contul unic a impozitului pe venitul încasat de la ANRP când impozitul se datorează în condițiile descrise mai sus.

Tot cu această ocazie se reactualizează lista impozitelor și contribuțiilor ce se achită în contul unic, aceasta ajungând la 47 de categorii de impozite și contribuții ce se achită în contul unic.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here