Prin Ordinul ANAF nr. 1612/2018 a fost aprobat Nomenclatorul obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic de la 1 iulie 2018, acesta cuprinzând 46 de impozite şi contribuţii, pe care le regăsiţi în continuare.

Obligaţii fiscale datorate bugetului de stat

 1. Impozit pe veniturile din salarii/și sau asimilate salariilor;
 2. Impozit pe veniturile din pensii;
 3. Plăți anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de instituții de credit, persoane juridice române, și de sucursalele din România ale instituțiilor de credit, persoane juridice străine;
 4. Impozit pe profit/Plăți anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice române, altele decât cele de la pct. 3, precum și de persoane juridice cu sediul social în România, înființate potrivit legislației europene;      
 5. Impozit pe profit/Plăți anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice străine, altele decât cele de la pct. 3;      
 6. Impozit pe dividende distribuite/plătite persoanelor juridice;      
 7. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor;
 8. Impozit pe veniturile realizate de persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;           
 9. Impozit pe veniturile realizate de persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;          
 10. Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală;     
 11. Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole;   
 12. Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice;              
 13. Impozit pe veniturile din dobânzi;
 14. Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice;
 15. Impozit pe veniturile din premii;
 16. Impozit pe veniturile din alte surse;        
 17. Impozit pe veniturile din dividende obținute din România de persoane nerezidente;
 18. Impozit pe veniturile din dobânzi obținute din România de persoane nerezidente;
 19. Impozit pe veniturile din redevențe obținute din România de persoane nerezidente;
 20. Impozit pe veniturile din comisioane obținute din România de persoane nerezidente;
 21. Impozit pe veniturile obținute din România de persoane nerezidente din activități sportive și de divertisment;               
 22. Impozit pe veniturile reprezentând remunerații primite de persoane juridice nerezidente care acționează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unei persoane juridice române;               
 23. Impozit pe veniturile din servicii prestate de persoane nerezidente;
 24. Impozit pe veniturile obținute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România;            
 25. Impozit pe veniturile obținute la jocuri de noroc practicate în România de persoane fizice nerezidente;
 26. Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoane nerezidente;
 27. Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrate;
 28. Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome ;
 29. Impozit pe veniturile din jocuri de noroc ;
 30. Impozit pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident;       
 31. Impozit specific unor activități;  
 32. Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;          
 33. Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă.          

Obligații fiscale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat

 1. Contribuția de asigurări sociale, datorată de persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, potrivit legii;
 2. Contribuția de asigurări sociale, datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
 3. Contribuția de asigurări sociale, datorată de persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
 4. Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă;          
 5. Contribuția de asigurări sociale, datorată în cazul condițiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.    

Obligații fiscale datorate bugetului Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate

 1. Contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii;          
 2. Contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală;              
 3. Contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele fizice care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole;          
 4. Contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele fizice care realizează venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele fizice care realizează venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele care realizează venituri obținute din asocierea cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;
 7. Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă;
 8. Contribuția de asigurări sociale de sănătate suportată de pensionari pentru perioade anterioare datei de 1 februarie 2017.

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Îl poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!
 comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here