Casa Naţională de Sănătate a publicat proiectul de hotărâre pentru aprobarea tuturor pachetelor de servicii medicale, precum şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale pentru anii 2016-2017. Practic, în acest proiect care se avizează de către Ministerul Sănătăţii şi apoi va fi aprobat prin hotărâre de guvern, pentru următorii 2 ani, găsim toate condiţiile în care beneficiem, ca asiguraţi, de servicii medicale, iar medicii şi aparatul de specialitate regăsesc toate normele după care vor acorda aceste servicii asiguraţilor.

Pachetul de servicii de bază, în caz de boală sau accident, valabil pentru toţi cetăţenii asiguraţi, cuprinde:  serviciile medicale, serviciile de îngrijire a sănătăţii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi alte servicii la care au dreptul asiguraţii. De asemenea, persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat, au dreptul la un pachet de servicii minimal care cuprinde: servicii medicale ce se acordă numai în cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemoepidemic, monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lehuzei, servicii de planificare familială, servicii de preventie. Toate aceste servicii, dar şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii, casele de asigurări şi spitalele sunt prevăzute în proiect.

Reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări au introdus şi reguli noi în acest proiect, cum ar fi de exemplu, la nivelul asistenţei primare, a copiilor, cele legate de avizele epidemiologice şi adeverinţele medicale pentru şcoală, cele legate de unele specialităţi clinice pentru care se acordă tratamente gratuite, sau cele privind asistenţa medical dentară (pentru copii cu vârsta de până la 18 ani se acordă o consultație la 6 luni, până acum se acorda o consultație la un interval de 12 luni).

La nivelul asistenţei medicale spitalicești, atât pentru internare continuă cât și pentru spitalizarea de zi s-a prevăzut că nu este necesară prezentarea biletului de internare în cazul pacienților care au scrisoare medicală la externare cu indicație de revenire pentru internare, precum și pentru pacienții cu hemofilie.  Au fost revizuite în sensul coroborării sau clarificării unor obligații / eliminate unele dintre obligațiile farmaciilor în relațiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

Proiectul de hotărâre detaliază, apoi, pe capitole, conţinutul tuturor pachetelor de servicii medicale – pentru medicina primară, pentru ambulatoriu, pentru spitale, pentru consultaţiile la domiciliu, pentru recuperările fizice şi balneologie, pentru medicina dentară dar şi pentru cetăţenii români aflaţi în ţările din Uniunea Europeană.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here