Executivul a aprobat, prin ordonanţă de urgenţă, noi reguli de funcţionare a mecanismelor de susţinere a producătorilor agricoli, respectiv schemele de plăţi directe şi ajutoarele naţionale tranzitorii, care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020.

Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2015 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 191/2015 din 23 martie, dată de la care se abrogă reglementarea anterioară dată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006.

Începând cu 1 ianuarie 2016, beneficiarii ale căror plăţi directe depăşesc 2.000 euro intră sub incidenţa prevederilor din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 în ce priveşte rata de ajustare.

Poate beneficia de plăţi directe fermierul care în anul anterior de plată a beneficiat de plăţi directe care nu au depăşit cuantumul de 5.000 euro şi care desfăşoară cel puţin o activitate agricolă minimă în cadrul exploataţiei sale.

Pentru accesarea plăţilor directe, sunt precizate condiţiile privind:

  • recunoaşterea calităţii de fermier activ pentru persoane fizice sau juridice care în anul anterior de plată a beneficiat de plăţi directe care au depăşit cuantumul de 5.000 euro;
  • plăţile directe pentru fermierii care primesc sprijin cuplat;
  • încadrarea ca beneficiari de plăţi a cooperativelor agricole de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole, silvice, piscicole şi a efectivelor de animale, precum şi a grupurilor de producători care desfăşoară activitate agricolă.

În cazul concesionării/închirierii unei suprafeţe de pajişti de către o asociaţie de crescători de animale, beneficiarii plăţilor sunt membrii asociaţiei care asigură încărcătura cu animale pentru suprafaţa concesionată/închiriată.

ATENŢIE! Reglementarea precizează că arendatorul, concedentul, locatorul şi/sau comodantul nu beneficiază de plăţi pentru terenurile sau animalele arendate, concesionate, închiriate şi/sau împrumutate spre folosinţă.

Schemele de plăţi directe

Schema de plată unică pe suprafaţă presupune acordarea unei plăţi unice pe hectarul eligibil declarat de fermier, decuplată total de producţie. Cuantumul plăţii unice pe suprafaţă se calculează prin împărţirea plafonului anual alocat schemei la numărul total de hectare eligibile declarate la nivel naţional în anul respectiv.

Plata redistributivă anuală destinată fermierilor care au dreptul la plata unică pe suprafaţă se acordă gradual pentru primele 30 de ha ale exploataţiei agricole, indiferent de suprafaţa acesteia.

Cuantumul plăţii redistributive şi intervalele de suprafaţă pentru care se acordă această plată se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului. Nu beneficiază de plata redistributivă fermierii care şi-au fragmentat exploataţiile după 18 octombrie 2011 doar în scopul de a beneficia de plata redistributivă şi nici fermierii ale căror exploataţii sunt rezultatul fragmentării respective.

Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu se acordă fermierii care au dreptul la plata unică pe suprafaţă şi care aplică în mod obligatoriu pe toate hectarele lor eligibile practici agricole benefice pentru climă şi mediu: diversificarea culturilor; menţinerea pajiştilor permanente existente; prezenţa unei zone de interes ecologic pe suprafaţa agricolă.

Schema pentru tinerii fermieri presupune acordarea unei plăţi anuale tinerilor fermieri care au dreptul la plata unică pe suprafaţă şi care desfăşoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori legali ai suprafeţelor de teren agricol şi/sau deţinători legali de animale.

Sprijinul cuplat se poate acorda sectoarelor şi producţiilor prevăzute la art. 52 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, considerate importante din motive economice, sociale şi de mediu şi care sunt afectate de anumite dificultăţi.

Schema simplificată pentru micii fermieri.  Fermierul care depune o cerere unică de plată în anul 2015 este eligibil pentru schema de plată unică pe suprafaţă şi are dreptul la o plată anuală de maximum 1.250 euro, în funcţie de suprafaţa şi/sau numărul de animale eligibile pe care le deţine în exploataţie, se include automat în schema simplificată pentru micii fermieri. Plata acordată înlocuieşte valoarea totală a plăţilor care urmează să fie alocate fermierului în fiecare an, care includ schema de plată unică pe suprafaţă, plata redistributivă, plata pentru înverzire şi, după caz, plata pentru tinerii fermieri şi sprijinul cuplat.

Nu pot participa la schemă fermierii care au dreptul la plată anuală mai mare de 1.250 euro. Accesarea schemei simplificate pentru micii fermieri se poate face numai în anul 2015, pentru o perioadă de maximum 5 ani, cu posibilitatea retragerii în oricare dintre următorii patru ani ulteriori anului depunerii cererii unice de plată. Prin excepţie, intrarea în schema simplificată pentru micii fermieri în perioada 2016-2019 se poate face prin moştenire.

Formele de asociere simplă

Prin aceeaşi ordonanţă de urgenţă a fost modificată definiţia dată de Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, astfel că formele de asociere simplă sunt asocierile dintre două sau mai multe familii în baza unui contract de societate, având ca scop exploatarea terenurilor agricole, creşterea animalelor, aprovizionarea, depozitarea, condiţionarea, prelucrarea şi vânzarea produselor, prestarea unor servicii, precum şi alte activităţi.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here