Modificarea, introdusă prin Norma nr. 35/2016, afectează Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2013 privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor.

Norma ASF nr. 35/2016 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 654 din 25.08.2016 şi intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării, mai exact pe 24 octombrie 2016.

Contractantul asigurării

În noua redactare a Normelor, contractant al asigurării este persoana fizică sau juridică care încheie PAD pentru locuinţa asiguratului şi se obligă faţă de asigurător să plătească prima de asigurare, în situaţiile şi condiţiile prevăzute de Codul civil. Vedem, astfel, că se face trimitere la Codul civil, iar, pe de altă parte, observăm că s-a eliminat textul prin care se prevedea că poate avea calitatea de contractant orice persoană ce acţionează în baza legii, inclusiv administratorul, locatorul, împuternicitul ori reprezentantul legal al asiguratului, conform prevederilor art. 3 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată.

Emiterea electronică a PAD

Este reglementată, prin Normă, modalitatea electronică de emitere a poliţei PAD simultan cu înregistrarea şi stocarea instantanee în sistemul informatic al PAID a datelor cuprinse în poliţă.

Asigurarea obligatorie

Proprietarii de locuinţe care au încheiate poliţe de asigurare facultative privind riscurile prevăzute de Legea nr. 260/2008 au obligaţia de a încheia PAD la data expirării contractelor de asigurare facultativă sau, în cazul asigurărilor facultative multianuale, obligaţia se aplică pentru fiecare aniversare anuală – şi nu “începând cu prima aniversare anuală”, cum se specifica în forma anterioară a Normei.

Verificarea încheierii PAD de către asigurătorul ce încheie o asigurare facultativă pentru locuinţă se realizează solicitând prezentarea PAD sau prin verificarea în baza de date a locuinţelor asigurate pusă la dispoziţie de către PAID care – potrivit completărilor aduse acum – va genera un tichet de interogare care confirmă existenţa PAD pe locuinţa asigurată. 

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de Norma nr. 35/2016 asupra normei nr. 7/2013 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.

modificar PAD 2016

Riscuri acoperite

Modificările privesc cazul producerii unui risc asigurat, la care se acordă despăgubiri pentru pagubele provocate construcţiei cu destinaţia de locuinţă, pentru anexele, dependinţele, dotările şi utilităţile aferente locuirii, dacă acestea sunt legate structural de clădirea în care este situată locuinţa.

Astfel, în noua redactare, se acordă despăgubiri pentru pagubele produse construcţiilor de apele provenite din una dintre cauzele prevăzute la pct. 3 şi 4 ale art. 21 şi de apele subterane care ies la suprafaţa terenului, chiar dacă stratul de apă care acoperă terenul atinge (în exterior) numai parţial construcţia cu destinaţia de locuinţă, pătrunde şi se infiltrează prin pereţi sau prin pardoseală şi din exteriorul acesteia.

Trimiterea se referă la:

3. pagubele provocate de precipitaţii atmosferice ori topirea bruscă a zăpezii sau revărsări de cursuri de ape, care au ca efect producerea de inundaţii;

4. pagubele produse construcţiilor în urma pătrunderii şi infiltrării apei, în cazul acoperirii pe scurtă durată a terenului cu un strat de apă, provenit din:

– revărsarea unui curs de apă, a unui lac sau a mării ori din formarea sau revărsarea torentelor, şuvoaielor sau puhoaielor din orice cauză, inclusiv ruperea digurilor;

– acumularea apelor provenite din precipitaţii atmosferice abundente sau topirea zăpezii, în zone joase, lipsite de posibilităţi de scurgere sau cu posibilităţi reduse de evacuare a apelor

Riscuri excluse de la asigurare

Notăm modificarea privind una din situaţiile în care situaţiilor în care PAID este îndreptăţit să nu acorde despăgubiri, şi anume dacă pagubele au fost favorizate sau agravate din culpă, pentru partea de daună care s-a mărit/produs de către contractant/asigurat/beneficiar ori de persoanele care locuiesc împreună cu oricare dintre aceştia la locuinţa asigurată, de prepuşii contractantului/asiguratului/beneficiarului, de persoanele autorizate să reprezinte asiguratul/beneficiarul pentru obţinerea de despăgubiri.

Suma asigurată

După fiecare daună, suma asigurată se reîntregeşte automat de la data evenimentului asigurat prin plata unei prime de asigurare suplimentare care se reţine din despăgubirea datorată. Prima suplimentară se calculează proporţional cu despăgubirea primită şi perioada rămasă de asigurare.

Dacă prin plata despăgubirii pentru un eveniment asigurat se atinge suma asigurată prevăzută în PAD, proprietarul este obligat să încheie o nouă asigurare obligatorie, dar numai după efectuarea tuturor reparaţiilor care conduc la satisfacerea cerinţelor de locuit ale unei persoane sau familii.

Obligaţiile proprietarului unei construcţii cu destinaţia de locuinţă

PAD emisă pe numele asiguratului iniţial rămâne valabilă până la expirarea acesteia, asigurătorul eliberând suplimentar un act adiţional la PAD cu numele noului proprietar al locuinţei care face obiectul contractului.

Ai nevoie de Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here