Două noi acte normative au fost publicate în Monitorul Oficial, acestea aducând modificări de substanţă asupra prevederilor referitoare la apărarea împotriva incendiilor:

 • Hotărârea nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. 

Oprirea funcţionării clădirilor autorizate

Guvernul a stabilit o serie de criterii cumulative pe baza cărora se poate dispune oprirea funcționării ori utilizării clădirilor și spațiilor amenajate în clădiri, cu aria de desfășurare mai mare de 200 mp, având destinația de comerț, cultură și turism. Reglementările sunt incluse în HG nr. 915/2015în vigoare din 4 noiembrie, ce vizează atât clădirile și spațiile autorizate din punct de vedere al securității la incendiu, cât și pe cele care nu sunt autorizate.

Astfel, în cazul construcțiilor sau amenajărilor cu suprafață mai mare de 200 mp, având destinația de comerț, cultură și turism, AUROTIZATE din punct de vedere al securității la incendiu, oprirea funcționării se va face în următoarele situații:

 • depășirea cu mai mult de 10% a numărului de utilizatori pentru care s-a acordat autorizația de securitate la incendiu;
 • depășirea numărului de niveluri supraterane față de valoarea de referință admisă pentru clădirile cu nivelul V de stabilitate la incendiu/grad de rezistență la foc;
 • desființarea unei căi de evacuare atunci când potrivit reglementărilor tehnice specifice se impun două sau mai multe căi de evacuare, în concordanță cu valoarea de referință;
 • reducerea prin elemente de construcție, cu mai mult de 25% din valoarea de referință a înălțimii/lățimii căilor de evacuare, în condițiile în care deficiența nu poate fi înlăturată pe timpul controlului;
 • desființarea instalațiilor/sistemelor de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare și avertizare incendiu, precum și a celor de iluminat de securitate pentru evacuare.

Valorile de referință pentru aceste criterii sunt cele cuprinse în documentațiile tehnice aferente autorizațiilor de securitate la incendiu, emise de inspectoratele pentru situații de urgență, raportate la cerințele reglementărilor tehnice indicate în documentația care a stat la baza obținerii autorizației.

Oprirea funcţionării clădirilor neautorizate

Aceeaşi hotărâre stabileşte că, în cazul construcțiilor sau amenajărilor cu suprafață mai mare de 200 mp, având destinația de comerț, cultură și turism, NEAUROTIZATE din punct de vedere al securității la incendiu, dispunerea măsurii complementare de oprire a funcționării se face în oricare din următoarele situații: 

 • depășirea numărului maxim de utilizatori pentru baruri, cluburi, discoteci și restaurante cu mai mult de 10% din valoarea de referință;
 • depășirea numărului de niveluri supraterane față de valoarea de referință admisă pentru clădirile cu nivelul V de stabilitate la incendiu/ gradul de rezistență la foc;
 • neasigurarea numărului minim de căi pentru evacuare față de valoarea de referință;
 • reducerea prin elemente de construcție, cu mai mult de 25% din valoarea de referință a înălțimii/ lățimii căilor de evacuare, în condițiile în care deficiența nu poate fi înlăturată pe timpul controlului;
 • neechiparea cu instalații de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare și avertizare incendiu, în concordanță cu valoarea de referință;
 • neechiparea cu instalații/sisteme de desfumare ori instalații de iluminat de securitate pentru evacuare, în concordanță cu valoarea de referință;
 • categorii de construcții sau amenajări la care nu au fost identificate data realizării documentației tehnice de autorizare a lucrărilor de construcții sau momentul punerii în funcțiune.

Valorile de referință pentru aceste criterii sunt cele cuprinse în reglementările tehnice specifice în vigoare la data realizării documentației tehnice de autorizare a lucrărilor de construcții sau la momentul punerii în funcțiune.

Alte prevederi

Constatarea situațiilor menționate se va face de către personalul inspectoratelor pentru situații de urgență, cu sprijinul, după caz, al personalului desemnat din cadrul Poliției Române sau Jandarmeriei Române.

Măsura de oprire a funcționării ori utilizării clădirilor ori spațiilor amenajate se realizează până la obținerea autorizației de securitate la incendiu. 

Pentru situația depășirii cu 10% a numărului de utilizatori pentru care s-a acordat autorizația, măsura complementară de oprire a funcționării ori utilizării clădirilor ori spațiilor amenajate se dispune pentru 60 de zile calendaristice începând cu data comunicării procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

Actul normativ instituie obligația autorităților competente în emiterea autorizațiilor de construire să pună la dispoziția reprezentanților inspectoratelor pentru situații de urgență documentele care au stat la baza obținerii acestora, precum și elementele de identificare ale construcției, data și numărul autorizației, denumirea lucrărilor executate, precum și data realizării documentației tehnice de autorizare a construcțiilor.

Inspectorii ISU vor avea dreptul să închidă locaţiile unde se încalcă legea

Cel de-al doilea act normativ, OUG nr. 52/2015, extinde atribuțiile Inspectoratului pentru Situații de Urgență, inspectorii ISU putând sigila construcțiile și amenajările operatorului economic în punctul de lucru în care constată încălcarea reglementărilor privind siguranța la incendiu. Această prevedere se aplică începând de duminică, 8 noiembrie 2015.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here