Hotărârea nr. 928/2021 pentru modificarea și completarea titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 a fost publicată în Monitorul Oficial.

Având în vedere noile reguli de TVA pentru comerţul electronic, în vigoare de la 1 iulie 2021, introduse prin OUG 59/2021, au fost modificate şi normele metodologice prin prezenta Hotărâre.

Astfel, potrivit actului normativ, în aplicarea art. 266 alin. (1) pct. 35 și art. 266 alin. (1) pct. 36 din Codul fiscal, se consideră că bunurile au fost expediate sau transportate de către furnizor sau în contul acestuia, inclusiv în cazul în care furnizorul intervine în mod indirect în expedierea sau transportul bunurilor, în situații precum cele prevăzute la art. 5a din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011.

Noul act normativ defineşte termenul «loturi». Acesta reprezintă bunuri ambalate împreună și expediate simultan de același furnizor către același destinatar și acoperite de același contract de transport.

Se introduc anumite excepții de la procedura de rambursare a TVA către persoanele impozabile stabilite în alt stat membru dar şi către persoanele impozabile nestabilite pe teritoriul UE.

Pct. 81 alin. (3) din norme a fost abrogat. Potrivit acestuia, prevederile art. 307 alin. (6) din Codul fiscal nu se aplică în cazul vânzărilor la distanță realizate dintr-un stat membru în România de o persoană nestabilită în România, pentru care locul livrării este în România conform art. 275 alin. (2) și (3) din Codul fiscal, persoana nestabilită în România fiind obligată să se înregistreze în România în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal.

Persoana impozabilă prevăzută la art. 321 ind.1 alin. (1) din Codul fiscal păstrează următoarele registre în ceea ce privește livrările sau prestările, în situația în care se consideră că aceasta a primit și a livrat ea însăși bunuri sau în cazul în care participă la o prestare de servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și de televiziune sau prestate pe cale electronică, pentru care se prezumă că acționează în nume propriu,

a) registrele prevăzute la  63c din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011, în cazul în care persoana impozabilă a optat pentru aplicarea unuia dintre regimurile speciale prevăzute la art. 314315 sau 315 ind.2 din Codul fiscal;

b) documentele prevăzute la pct. 101, după caz, în situația în care persoana impozabilă nu a optat pentru aplicarea regimurilor speciale prevăzute la  314315 sau 315 ind. 2 din Codul fiscal.

Persoana impozabilă prevăzută la art. 321  /1alin. (1) din Codul fiscal păstrează informațiile menționate la art. 54c alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011, cu privire la alte livrări sau prestări decât cele menționate mai sus.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here