OpANAF nr. 1019 din 2021 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi utilizarea mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la import, modelul şi conţinutul declaraţiei speciale de TVA a fost publicat în Monitorul oficial nr. 0652 din 1 iulie 2021.

Actul normativ analizat astăzi trebuie înțeles în strictă concordanță cu prevederile aduse de OUG nr. 59/2021 privind reglementările în domeniul TVA pentru comerțul intracomunitar cu bunuri aplicabile de la 1 iulie 2021.

OpANAF nr. 1019/2021 este o procedură de aplicare a regimului special de TVA la importul de bunuri reglementat de art. 315^3 din Codul fiscal ce este o continuare a regimului special de vânzare la distanță de bunuri importante din state terțe prevăzute de art. 315^2 din Codul fiscal.

În esență, pentru importul de bunuri cu o valoare intrinsecă de maxim 150 euro și nu se utilizează regimul special prevăzut de art. 315^2 din Codul fiscal (o scutire de TVA la import), TVA aferentă importului se poate achita până pe data de 16 a lunii următoare, în baza unei garanții și în baza unei autorizații emise de autoritatea vamală.

Prin actul normativ analizat astăzi se aprobă:

  1. condițiile pentru obținerea autorizării;
  2. modul cum se calculează garanția;
  3. declarația specială de TVA.

Condiții pentru obținerea autorizării

Un importator poate să solicite obținerea acestei autorizații dacă îndeplinește următoarele condiții:

  • își declară intenția de a utiliza această procedură;
  • este „operator poștal”;
  • este înregistrat în scopuri de TVA – art. 316 din Codul fiscal;
  • nu înregistrează obligații fiscale restante;
  • nu înregistrează debite față de autoritatea vamală;
  • nu este în insolență, reorganizare sau lichidare;
  • constituie garanția necesară.

Solicitantul va trimite în format electronic la biroul vamal o cerere conformă modelului din Anexa nr. 1.

Modul cum se calculează garanția

Garanția se determină printr-o formulară matematică de calcul astfel:

Cuantum garanție (Cg) = (Valoarea în vamă a bunurilor X 19% X 30 zile) / 365 zile.

Garanția poate fi constituită prin sume depuse la Trezoreria statului sau printr-o scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit.

Declarația specială de TVA

Este un format tipizat ce va fi depusă de importator până în data de 16 a lunii următoare, modelul declarației este reglementat prin Anexa nr. 3 la prezentul ordin.

De reținut: în cazul în care se constată erori la o declarație deja depusă rectificarea erorilor se poate realiza printr-o declarație rectificativă depusă într-un termen de cel mult 3 ani de la data la care trebuia depusă declarația inițială.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here