Prezentul act normativ, OMFP nr. 2844/2016, adoptă reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară – IFRS.

Cine conduce contabilitatea conformă cu aceste reglementări?

Sunt în sfera reglementării următoarele categorii de entități raportoare:

  • societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată;
  • persoanele juridice prevăzute de Ordinul MFP nr. 666/2015 privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară de către unele entităţi cu capital de stat;
  • alte entităţi obligate prin prevederi legale să aplice reglementările respective;
  • alte entităţi care au optat pentru aplicarea reglementărilor respective, condiţiile în care acestea pot opta fiind stabilite prin prevederi legale.

Cu ce dată se pot aplica prezentele reglementări?

Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu situaţiile financiare ale exerciţiului financiar al anului 2016, cu excepţia prevederilor capitolului 7 „Informaţii nefinanciare şi informaţii privind diversitatea“ din anexa nr. 1, care se aplică de la data de 1 ianuarie 2017

În scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale în baza IFRS, entităţile procedează la inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii şi evaluarea acestora potrivit prevederilor cuprinse în IFRS.

În scopul întocmirii situaţiilor financiare entităţile procedează la întocmirea balanţei de verificare cuprinzând informaţii determinate în baza Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul MFP nr. 1802/2014, concomitent cu înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de retratare, obţinându-se balanţa de verificare ce cuprinde informaţii determinate potrivit prevederilor IFRS

Prin retratare se înţelege efectuarea şi înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor determinate de trecerea de la Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, la Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.

Ai nevoie de Reglementarea contabilă conformă cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here