Actul normativ analizat astăzi, OPANAF nr. 1053/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, se evidențiază prin suplimentarea impozitelor și taxelor achitate în contul unic și prin reaprobarea următoarelor două declarații:

  • formular 100 privind declararea obligațiilor de plată la bugetul de stat;
  • declarație rectificativă formular 710.

În acest moment, nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat ce se achită în contul unic cuprinde un număr de 71 de taxe și contribuții.

Ca element de noutate, regăsim în acest nomenclator mai multe taxe datorate pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc cum ar fi taxele de obținere a licenței, taxele de obținere a autorizației și taxa de acces la jocurile de noroc. Apar și două taxe noi în legătură cu jocurile de noroc, respectiv taxa de viciu și taxa de videoloterie.

Se regăsesc, de asemenea, și celelalte impozite datorate la bugetul de stat printre care cele mai uzuale sunt impozitul pe profit, impozitul pe venitul microîntreprinderii, accizele, impozitul pe dividend, impozitul pe venitul din salarii etc.

Cu această ocazie sunt reafirmate prevederile normative privind termenul de depunere al declarației 100 conform numerotării din noul Cod fiscal. În esență, la o primă analiză nu am observat modificări de termene, acestea fiind aceleași cu termenele de depunere a declarației prevăzute anterior.

Eventualele erori în impozitele și taxele declarate prin formularul 100 se pot rectifica în baza declarației rectificative 710.

Aceasta se depune când contribuabilul consideră că sunt erori aferente impozitelor datorate la bugetul de stat sau în cazul în care instanțele de judecată stabilesc venituri sau diferențe de venituri de salarii. Desigur, pot fi rectificate numai acele impozite declarate inițial.

Ambele formulare se pot depune la autoritatea fiscală competentă într-unul din următoarele moduri:

  • la registratura organului fiscal;
  • electronic, prin transmitere la distanță.

Ai nevoie de OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here