18 Februarie, 2020

Noile prevederi privind reînnoirea avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite

Începând cu data de 1 ianuarie 2015, avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite acordate, valabile până la data de 31 decembrie 2014 inclusiv, pot fi reînnoite potrivit metodologiei stabilite în cuprinsul HG nr. 246/2007 .1

Reţinem că prevederile HG nr. 246/2007 se aplică numai angajatorilor care deţin la data de 31 decembrie 2014 avizul de reînnoire şi care nu au realizat până la această dată măsurile necesare în vederea normalizării condiţiilor de muncă pentru locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite.

Cheltuielile necesare obţinerii reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite se suportă de către angajator.

În ceea ce priveşte perioada de valabilitate a avizelor reînnoite potrivit HG nr. 246/2007 aceasta nu poate depăşi data de 31 decembrie 2015 (art. 1 alin. 3 din HG nr. 246/2007).

Care sunt documentele în baza cărora se acordă reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite?

Potrivit art. 2 alin. 1 din HG nr. 246/2007, reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite se acordă de către Inspecţia Muncii, în baza următoarelor documente:

a) solicitarea de reînnoire a avizului de încadrare în condiţii deosebite, semnată de către reprezentantul legal al angajatorului ori de către altă persoană împuternicită de acesta, potrivit legii, împreună cu reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, definiţi potrivit art. 5 lit. d) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, depusă în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, însoţită de copia documentelor de control2 întocmite de către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea sau au sediul social, după caz;

b) buletinele de determinări de noxe profesionale3, eliberate de laboratoarele abilitate, potrivit legii, care să ateste depăşirea valorilor-limită de expunere profesională la locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite, sau buletine de expertizare eliberate de către direcţiile de sănătate publică şi a municipiului Bucureşti, în care să se ateste prezenţa unor agenţi chimici foarte periculoşi sau agenţi biologici care nu au prevăzută limita admisibilă, dar care au avut efecte nocive asupra stării de sănătate a lucrătorilor expuşi;

c) planul de prevenire şi protecţie corespunzător locurilor de muncă încadrate în condiţii deosebite, revizuit4, care să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor, cuprinzând măsuri şi acţiuni, eşalonate şi distribuite trimestrial, pe perioada 1 ianuarie – 1 decembrie 2015, astfel încât, până cel târziu la data de 31 decembrie 2015, locurile de muncă să se încadreze în condiţii normale;

d) raportul medicului de medicina muncii privind starea de sănătate a lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea la locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite, din care să reiasă efectele noxelor identificate la aceste locuri de muncă asupra stării de sănătate a lucrătorilor, însoţit de recomandări privind promovarea sănătăţii în concordanţă cu particularităţile expunerii la factori de risc;

e) dovada depunerii la casele teritoriale de pensii a documentului prin care s-a obţinut reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite şi a listei cuprinzând categoriile profesionale care lucrează în aceste locuri de muncă până la data de 31 decembrie 2014.

În ceea ce priveşte documentele prevăzute la art. 2 alin. 1 lit. b-e din HG nr. 246/2007, acestea pot fi depuse la Inspecţia Muncii în termen de maximum 60 de zile de la data solicitării prevăzute la art. 2 alin. 1 lit. a din HG nr. 246/2007.

Reţinem că neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3 din HG nr. 246/2007 conduce la neacordarea reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite.

Inspecţia Muncii poate acorda reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea întregii documentaţii prevăzute la art. 2 alin. 1 din HG nr. 246/2007.

Ce demersuri poate întreprinde angajatorul care nu a obţinut reînnoirea avizului pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite?

Angajatorul care nu a obţinut reînnoirea avizului pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite se poate adresa direct instanţei judecătoreşti competente, potrivit legii.

Ce obligaţii are angajatorul care a obţinut reînnoirea avizului pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite?

Angajatorul va depune, în termen de 10 zile de la data reînnoirii avizului de încadrare în condiţii deosebite, o copie a acestuia însoţită de un exemplar al documentului prevăzut la art. 2 alin. 1 lit. c din HG nr. 246/2007, vizat de Inspecţia Muncii, la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea.

Angajatorul este obligat să depună, în termen de 10 zile, la casele teritoriale de pensii documentul prin care se dovedeşte reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite şi lista cuprinzând categoriile profesionale care lucrează în aceste locuri de muncă.

De asemenea, angajatorul va raporta lunar inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază îşi desfăşoară activitatea respectivă stadiul realizării măsurilor prevăzute la art. 2 alin. 1 lit. c din HG nr. 246/2007.

În perioadele 15-30 iulie şi 1-15 decembrie 2015, angajatorul va depune la inspectoratul teritorial de muncă o raportare5 privind modul în care a realizat măsurile prevăzute în vederea normalizării condiţiilor de muncă.

Angajatorul care are nominalizate locuri de muncă în condiţii deosebite este obligat, pe propria cheltuială, să supună controlului medical periodic, în conformitate cu reglementările legale, toţi salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în aceste condiţii.

Când îşi încetează aplicabilitatea avizul reînnoit pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite?

Avizul reînnoit pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite îşi încetează aplicabilitatea la data îndeplinirii măsurilor stabilite prin planul de prevenire şi protecţie sau, după caz, la expirarea termenului prevăzut la art. 1 alin. 3 din HG nr. 246/2007.

Ce ar trebui să mai reţinem referitor la salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în locurile de muncă în condiţii deosebite?

Încadrarea tuturor categoriilor de salariaţi în locurile de muncă în condiţii deosebite se face în cazul în care activitatea acestora se desfăşoară numai în aceste locuri de muncă, potrivit programului normal de lucru.

Nominalizarea salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea în locurile de muncă în condiţii deosebite se face de către angajator, împreună cu sindicatele reprezentative, potrivit legii, sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor.

Perioadele în care un salariat lucrează permanent în locuri de muncă în condiţii deosebite se stabilesc prin decizie a angajatorului, prin care sunt reglementate atribuţiile de serviciu ce revin fiecărui salariat.

În fine, reţinem că perioada în care un salariat ce lucrează în locuri de muncă în condiţii deosebite a fost în concediu de odihnă sau în incapacitate de muncă se consideră timp în care activitatea s-a desfăşurat în condiţiile locului de muncă în care lucra la data ivirii acestei situaţii.

____________________

1 HG nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite a fost de dată recentă modificată prin HG nr. 1173/2014, hotărâre  ce a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1 nr. 962/30.12.2014 şi ale cărei modificări au intrat în vigoare  la data de 1 ianuarie 2015.

2 Documentele de control  fac referire la stadiul de realizare a măsurilor propuse şi asumate pentru anul 2014.

3 De reţinut că determinările de noxe profesionale se efectuează numai în prezenţa inspectorului de muncă desemnat în acest scop de inspectoratul teritorial de muncă.

4 Planul de prevenire şi protecţie va conţine măsurile aferente anului 2014, asumate pentru normalizarea condiţiilor de muncă şi rămase restante, şi, după caz, măsurile de protecţie colectivă şi cele care rezultă din recomandările menţionate la art. 2 alin. 1 lit. d din HG nr. 246/2007.

5 În baza raportării respective, inspectorii de muncă vor efectua verificări în vederea stabilirii conformităţii celor declarate, ale căror rezultate vor fi transmise Inspecţiei Muncii.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

Despre autor  ⁄ Mădălina Moceanu

Mădălina Moceanu este specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului, ea colaborând atât cu societăţi din mediul privat, cât şi cu societăţi din mediul public. Totodată, este autoarea/coautoarea a zece cărţi de specialitate în domeniul dreptului. Contact: madalinamoceanu@yahoo.com

Un comentariu

 • Răspunde
  DIABOLO
  iulie 7 2015

  Imi pare rau ca trebuie sa va spun ca majoritatea celor care lucreaza in inspectia muncii sunt paraleli cu ceea ce este in teritoriu.Sunt mici exceptii care cunosc si se dedica acestei activitati.
  Sugestiile de incadrare a unor locuri in conditii deosebite, ar fi trebuit sa vina de la persoana din cadrul inspectiei muncii care controleaza unitatea. Dar in anul 2006 la 1 an dupa ce s-a infiintat unitatea, s-a intocmit dosarul privind incadrarea a 3 locuri de munca in conditii deosebite. Stiti care a fost raspunsul!? Nu se mai poate, decat la cei care au detinut aviz.
  Va rog sa imi comunicati, ce se poate face in aceste situatii, vopsitoria cu vopsea alchidrica,
  Fotogravura cu acid clorhidric si clorura ferica.
  Injectia maselor plastice – fumuri iritante si intepatoare degajate prin topirea si injectia maselor plastice.
  Acesti ITM-isti sunt ca politaii, stiu 3/4 articole si gata, ei in loc sa te indrume, iti dau amenda. 5.000 ron pentru netrimiterea unui convocator CSSM si a procesului verbal. Ei ce ar face cu ele!? Colectie pentru ca nu ar putea rezolva situatiile, ci tot noi le rezolvam

Scrie un comentariu