Accesul la finanţare este esenţial pentru creșterea potenţialului de competitivitate şi de creştere al IMM-urilor. În contextul crizei actuale, marcat de o scădere a împrumuturilor acordate economiei reale, este tot mai dificil pentru astfel de societăţi să aibă acces la împrumuturi. Din acest motiv, Comisia Europeană prezintă o strategie de promovare a unui acces mai bun al IMM-urilor la finanţare, cuprinzând un plan de acţiune la nivelul UE, care prevede un sprijin tot mai mare din partea bugetului UE şi a Băncii Europene de Investiţii, precum şi o propunere de regulament de stabilire a unor norme uniforme privind comercializarea fondurilor de capital de risc.

Datorită noului regulament, investitorii în capital de risc vor putea colecta mai uşor fonduri din întreaga Europă în beneficiul întreprinderilor nou-înfiinţate. Această abordare este simplă: odată ce sunt îndeplinite anumite cerinţe, toţi administratorii de fonduri eligibile pot mobiliza capital, sub denumirea de „fond european de capital de risc”, oriunde în UE. fără a mai fi nevoiţi să îndeplinească cerinţe complicate care diferă de la un stat membru la altul. Prin introducerea unui cadru de reglementare unic, fondurile de capital de risc vor putea să atragă mai multe angajamente de capital și să devină mai mari.

Pe lângă măsurile prezentate săptămâna trecută, printre care noi garanţii financiare în valoare de 1,4 miliarde euro în cadrul programului pentru competitivitatea întreprinderilor şi IMM-urilor [COSME (2014-2020), Banca Europeană de Investiţii va menţine ritmul susţinut al activităţii sale de creditare a IMM-urilor, aproape de nivelul de 10 miliarde euro din 2011.

Planul de acţiune pentru IMM-uri

În condiţiile în care contribuţia IMM-urilor depăşeşte jumătate din totalul valorii adăugate în sectorul întreprinderilor nefinanciare şi, în ultimii cinci ani, acestea au oferit 80 % din totalul noilor locuri de muncă din Europa, Comisia Europeană a prezentat, pe 7 decembrie, în cadrul unui plan de acţiune, diversele politici pe care le urmăreşte cu scopul de a facilita accesul la finanţare al celor 23 de milioane de IMM-uri din Europa şi de a contribui semnificativ la creşterea economică. Măsurile de reglementare şi celelalte măsuri propuse au ca scop menţinerea fluxului de credite către IMM-uri şi îmbunătăţirea accesului lor la pieţele de capital, prin sporirea vizibilităţii, pentru investitori, a pieţelor şi acţiunilor IMM-urilor şi prin reducerea sarcinilor administrative şi de reglementare.

Capitalul de risc pentru IMM-uri

Capitalul de risc, care asigură finanţarea timpurie a întreprinderilor nou-înfiinţate (start-ups), constituie o sursă importantă de investiţii pe termen lung pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) nou-înfiinţate şi inovatoare. Cu toate acestea, dimensiunile reduse ale fondurilor şi faptul că acestea pot asigura doar niveluri reduse de capital le-au împiedicat să joace un rol mai important în finanţarea noilor întreprinderi. În consecinţă, IMM-urile continuă să depindă de împrumuturi bancare pe termen scurt. Însă, în contextul crizei actuale, marcat de o scădere a împrumuturilor acordate economiei reale, poate fi foarte dificil pentru astfel de societăţi să aibă acces la acest tip de împrumut.

Probele examinate de Comisie demonstrează că o societate cu investitori în capital de risc pe termen lung are mai mult succes decât o societate care trebuie să se bazeze pe fonduri pe termen scurt acordate de bănci. Acest fapt este în general atribuit analizei riguroase efectuate de fondurile de capital de risc înainte de a investi într-o societate. Însă fondul european mediu de capital de risc este redus, dimensiunea sa fiind cu mult inferioară dimensiunii optime necesare pentru ca o strategie investiţională diversificată să poată aduce o contribuţie de capital semnificativă pentru fiecare societate în parte şi, prin urmare, să producă efecte reale. În timp ce, în Uniunea Europeană, fondul mediu de capital de risc conţine aproximativ 60 de milioane euro, în SUA, valoarea aceluiaşi tip de fond se ridică, în medie, la 130 de milioane euro.

Studiile economice avute în vedere de Comisia europeană arată că fondurile de capital de risc pot juca un rol cu adevărat determinant pentru sectoarele industriale în care investesc, odată ce dimensiunea lor atinge aproximativ 280 de milioane euro. În plus, fondurile de capital de risc din SUA au investit, în medie, aproximativ 4 milioane euro în fiecare societate, în timp ce fondurile europene au reuşit să reunească, în medie, investiţii în valoare de numai 2 milioane euro per societate. În SUA, investiţiile de capital iniţiale s-au ridicat, în medie, la 2,2 milioane euro per societate, în timp ce în UE, valoarea contribuţiilor iniţiale de capital a fost, în medie, de 400 000 euro per societate.

Creşterea fondurilor de capital de risc înseamnă mai mult capital pentru societăţile individuale şi va conferi fondurilor capacitatea de a se specializa în anumite sectoare, cum ar fi tehnologia informaţiei, biotehnologia sau sănătatea. La rândul său, acest lucru va ajuta IMM-urile să se situeze pe o poziţie mai competitivă în cadrul pieţei mondiale.

Elementele fundamentale ale propunerii privind capitalul de risc:

Propunerea prevede un „cadru de reglementare unic” uniform care reglementează comercializarea fondurilor sub denumirea de „fonduri europene de capital de risc”. Un „fond european de capital de risc” este definit de trei cerinţe esenţiale: 1. investeşte 70% din capitalul angajat de sponsori în IMM-uri; 2. acordă acestor IMM-uri finanţare de capital propriu sau de cvasi-capital (şi anume „capital nou”); şi 3. nu utilizează efectul de levier (adică fondul nu investeşte mai mult capital decât cel angajat de către investitori, prin urmare nu există riscul de îndatorare). Atunci când colectează fonduri pe teritoriul UE, toate fondurile care funcţionează sub această denumire trebuie să respecte norme uniforme şi standarde de calitate (inclusiv standarde privind divulgarea către investitori şi cerinţe operaţionale). „Cadrul de reglementare unic” va garanta că investitorii ştiu exact care este situaţia atunci când investesc în fonduri europene cu capital de risc.

Propunerea creează o abordare uniformă pentru categoriile de investitori care sunt eligibili să angajeze capital într-un „fond european de capital de risc”. Investitorii eligibili vor fi investitorii profesionişti şi anumiţi alţi investitori tradiţionali în capital de risc (precum persoane fizice foarte bine cotate sau investitori providenţiali, aşa-numiţii “business angels”). Normele uniforme privind investitori în capital de risc vor garanta posibilitatea de a ajusta comercializarea la nevoile acestor categorii de investitori.

Regulamentul va oferi tuturor administratorilor de fonduri eligibile de capital de risc un paşaport european de comercializare care va permite accesul la investitorii eligibili pe întreg teritoriul UE. Aceasta reprezintă o îmbunătăţire semnificativă faţă de normele în vigoare în domeniul administrării activelor, în special Directiva din 2011 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative (DAFIA), deoarece paşaportul actual prevăzut în DAFIA este aplicabil doar în cazul administratorilor ale căror active administrate depăşesc un prag de 500 milioane EUR. În plus, normele prevăzute în DAFIA creează un cadru juridic care vizează, în mod tipic, fondurile speculative şi societăţile cu capital privat şi sunt mai puţin potrivite pentru fondul tipic de capital de risc, care necesită un regim special.

Etapele următoare:

Propunerea privind capitalul de risc urmează să fie prezentată Parlamentului European şi Consiliului (statelor membre) pentru negociere şi adoptare în cadrul procedurii de codecizie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here