17 Februarie, 2018

Noile modificări la Normele de aplicare a Codului fiscal au fost aprobate de Executiv!

Executivul a aprobat proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, supus dezbaterii  de către Ministerul Finanţelor Publice în urmă cu o săptămână. Guvernul a aprobat această Hotărâre care face posibilă metodologia de aplicare unitară a dispoziţiei OG nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii privind Codul fiscal.

Astfel, principalele paliere fiscale vizate în cadrul proiectului de act normativ fac referire la :

1. Impozitul pe profit

* Corelarea normelor metodologice cu completările şi modificările aduse Codului fiscal prin Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013, în ceea ce priveşte:

- completarea registrului de evidenţă fiscală cu informaţii fiscale necesare verificării modului de calcul a impozitului pe profit;

- completarea normelor cu reguli tranzitorii de recuperare a pierderii fiscale înregistrate, în anul 2013, de către contribuabilii care aplică, succesiv, în cursul acestui an, sistemul de impunere a profitului, respectiv a celui de impunere pe veniturile microîntreprinderilor,

- clarificarea modului de declarare şi plată a impozitului pe profit în cazul persoanelelor juridice străine care au obţinut venituri din proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română, impuse în cursul anului prin reţinere la sursă.

* Completarea normelor actuale cu precizări necesare înlăturării dificultăţilor de interpretare a reglementărilor actuale, în ceea ce priveşte:

- clarificarea regimului fiscal aplicabil situaţiilor de retratare a mijloacelor fixe amortizabile, în cazul trecerii de la modelul reevaluării la modelul bazat pe cost, pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS;

- clarificarea regimului fiscal aplicabil veniturilor şi cheltuielilor rezultate din evaluarea obligaţiunilor;

- clarificarea regimului fiscal aplicabil cheltuielilor rezultate din deprecierea obligaţiunilor;

- clarificarea noţiunii de „parte de patrimoniu transferată ca întreg” în cadrul unei operaţiuni de desprindere efectuată potrivit legii, precum şi stabilirea criteriilor de apreciere a caracterului independent al unei activităţi economice/ramuri de activitate, în contextul definiţiei;

- precizarea sistemului de plată a impozitului pe profit aplicabil contribuabililor implicaţi în operaţiuni de fuziune, divizare, desprinderi de părţi de patrimoniu/transferuri de active, care nu sunt obligaţi să aplice regulile de ajustare a plăţilor anticipate datorate în cadrul sistemului anual de impozit pe profit.

2. Impozitul pe venit

* Completarea normelor metodologice actuale cu metodologia de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013;

* Clarificarea modalităţii de aplicare a prevederilor referitoare la impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice din activităţi agricole pentru care au fost stabilite norme de venit sau determinate în sistem real;

* Precizări privind procedura de administrare a impozitului pe veniturile din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură realizate de persoanele fizice;

* Clarificarea unor aspecte tehnice generate de situaţii apărute în aplicarea prevederilor Codului fiscal

3. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Corelarea normelor metodologice existente cu noile condiţii introduse de Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013, pentru persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit, referitoare la aplicarea obligatorie, începând cu data de 1 februarie 2013, a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor.

4. Impozitul pe veniturile obţinute de nerezidenţi

Corelarea cu modificările aduse prevederilor Codului fiscal prin Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 cu privire la introducerea cotei de impozit de 50% pentru veniturile obţinute de nerezidenţi şi care sunt plătite în state cu care România nu are încheiat un instrument juridic de schimb de informaţii;

5. Taxa pe valoarea adăugată

* Corelarea Normelor metodologice privind TVA cu amendamentele şi modificările aduse Codului fiscal prin:

- Legea nr. 208/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

- Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

* Compatibilizarea legislaţiei naţionale acquis-ul comunitar în domeniul TVA, respectiv:

- transpunerea hotărârii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în cazul C- 257/11 Gran Via Moineşti;

- alinierea unor prevederi naţionale la dispoziţiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată;

* Stabilirea regimului TVA aferent bunurilor care fac obiectul contractelor de leasing reziliate, care nu mai reintră în posesia societăţilor de leasing, în vederea evitării declanşării procedurii de infrigement;

* Clarificarea altor prevederi de ordin tehnic, privind aspecte precum: aplicabilitatea sistemului TVA la încasare; regularizările pe care le efectuează persoanele impozabile care trec la regimul special de scutire pentru întreprinderi mici; situaţiile în care apar evenimente de natura a genera ajustarea bazei de impozitare a TVA, ulterior scoaterii persoanelor impozabile din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA; notificările care se depun pentru calculul Bazei TVA.

6. Accize şi alte taxe speciale

Necesitatea corelării Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal cu modificările aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013.

7. Contribuţii sociale obligatorii

Necesitatea corelării Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal cu modificările aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013;

Consultă integral proiectul de hotărâre AICI!

Atenţie! Aceasta este forma de proiect a hotărârii emisă de MFP, varianta oficială urmând a fi publicată în Monitorul Oficial!

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu