Ordonanţa nr. 16/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală intră în vigoare la 03 februarie 2023. 

Modificările Codului de procedură fiscală vizează transpunerea Directivei (UE) 2021/514, posibilitatea efectuării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală de controale și verificări a procedurilor de raportare și de diligență fiscală prevăzute în anexa la Acordul FATCA și punerea în aplicare a standardului minim cu privire la articolul 16 ”Procedură amiabilă” din Convenția multilaterală pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor.

Actul normativ introduce standardul ”relevanței previzibile” în ceea ce privește schimbul de informații fiscale. În acest sens, atunci când autoritatea fiscală a unui stat membru adresează o cerere de informații unei autorități fiscale din alt stat membru, aceasta trebuie să precizeze pe de o parte, scopul fiscal pentru care informațiile sunt solicitate, iar pe de altă parte, ce informații îi sunt necesare în vederea aplicării prevederilor privind taxele și impozitele.

De asemenea, a fost lărgită sfera de aplicare a schimbului automat de informații prin includerea redevențelor în categoriile specifice de venituri şi de capital care pot face obiectul acestui mecanism.

A fost introdusă în sarcina operatorilor de platforme atât din state membre cât și din state terțe, obligația de a colecta o serie de informații cu privire la vânzătorii raportabili care operează pe platforma respectivă și de a le raporta către autoritatea fiscală.

A fost introdusă obligația de înregistrare în sarcina operatorilor de platforme din state terțe care au pe platformă vânzători raportabili din state membre UE;

Ordonanţa prevede serie de sancțiuni pentru operatorii de platforme care nu respectă procedurile de diligență fiscală și de raportare. În cazul operatorilor de platforme din state terțe sancțiunile putând ajunge până la revocarea înregistrării și oprirea accesului la platforma respectivă.

Se introduce posibilitatea realizării de către mai multe autorități fiscale din state membre, la cerere, a unor controale comune. În vederea verificării respectării de către instituțiile financiare raportoare a procedurilor de raportare și de diligență fiscală precum și a procedurilor de conformare prevăzute în anexa la Acordul FATCA, se reglementează posibilitatea efectuării de către ANAF de controale și verificări în acest sens.

Pentru punerea în aplicare a standardului minim cu privire la articolul 16 ”Procedură amiabilă” din Convenția multilaterală pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor, se introduce prevederea potrivit căreia un contribuabil, în baza unei convenții sau a unui acord de evitare a dublei impuneri, poate face o cerere de inițiere a unei proceduri amiabile către autoritățile competente din oricare dintre statele semnatare ale unei convenții sau a unui acord.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here