În Monitorul Oficial 78 din 31 ianuarie 2012, a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 6 /2012 din 25 ianuarie a.c. pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă, conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică.

Potrivit OUG 6/2012, „vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România pot circula şi pot fi utilizate pe drumurile publice din România numai dacă starea lor tehnică este conformă cu Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa rutieră, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii”.

De asemenea, în actul normativ, se specifică faptul că, vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România pot fi menţinute în circulaţie numai dacă se face dovada încadrării acestora în cerinţele tehnice specifice stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1 din OUG 6/2012, prin efectuarea inspecţiilor tehnice periodice.

Deţinătorul legal al vehiculului trebuie să efectueze inspecţiile tehnice periodice şi să respecte periodicitatea acestora în funcţie de categoria de vehicul.

Conform ordonanţei, termenul pentru efectuarea primei inspecţii tehnice periodice se socoteşte de la data primei înmatriculări sau a primei înregistrări în România, iar pentru următoarea inspecţie tehnică periodică, de la data celei precedente.

O modificare importantă adusă OUG 81/2000 este aceea că autorulotele care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri şezând, se supun primei inspecţii tehnice periodice la 4 ani, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi.

În acelaşi timp, autovehiculele destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 3.500 kg, se supun primei inspecţii tehnice periodice la 2 ani, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi, cu excepţia autovehiculelor agreate pentru transportul mărfurilor periculoase pentru care termenul este de un an.

Despre ITP

Inspecţia tehnică periodică constă în verificarea vehiculelor fără demontare, utilizându-se dotarea corespunzătoare. După finalizarea inspecţiei tehnice periodice, se eliberează un certificat de inspecţie tehnică periodică.

Dacă vehiculul corespunde prevederilor prezentei ordonanţe, R.A.R. sau staţiile de inspecţie tehnica periodică consemneaza în anexa la certificatul de înmatriculare ori în anexa la certificatul de înregistrare, după caz, data până la care trebuie efectuată următoarea inspecţie tehnică periodică.

Totodată, R.A.R. sau staţiile de inspecţie tehnică periodică aplică ecusonul de inspecţie tehnică periodică corespunzător pe plăcile de înmatriculare ori pe plăcile de înregistrare.

Despre R.A.R

R.A.R. ţine evidenţa informatizată a situaţiei inspecţiilor tehnice periodice pentru vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România.

De asemenea,  R.A.R. are acces la bazele de date referitoare la evidenţa înmatriculării şi înregistrării vehiculelor din România, pe bază de protocoale încheiate cu deţinătorii acestor baze de date.

Prevederile prezentei ordonanţe se aplică şi vehiculelor radiate din evidenţă, care au fost înmatriculate sau înregistrate anterior în România, în vederea reînmatriculării ori reînregistrării acestora.

În acelaşi timp, prevederile prezentei ordonanţe se aplică şi vehiculelor deţinute sau utilizate de Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor şi care se înregistrează la aceste instituţii, numai în cazul în care, prin legislaţia specifică aplicabilă acestor vehicule, se prevede astfel.

Prevederile prezentei ordonanţe nu se aplică tramvaielor şi vehiculelor cu tracţiune animală.

Totodată, potrivit actului normativ, vehiculele înmatriculate în alte state pot fi supuse, la cerere, unei inspecţii tehnice periodice, care se efectuează de R.A.R. în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1 din OUG 6/2012. Recunoaşterea inspecţiei tehnice periodice de către alte state se face în funcţie de legislaţia aplicabilă a statelor respective.

Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 167/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care intră în vigoare la data de 31 decembrie 2013.

Vehiculele înregistrate în România se supun primei inspecţii tehnice periodice în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

Sursa: Monitorul Oficial

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here