21 Februarie, 2018

Noile modele ale formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor

În urmă cu o lună, Agenţia Naţională de Administare Fiscală a supus dezbaterii publice un proiect de ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Proiectul de act normativ, la momentul respectiv, viza modificarea unor aspecte referitoare la o serie de formulare fiscale, necesară ca urmare a prevederilor Codului fiscal, aplicabile începând cu 1 ianuarie 2013. Astfel, se prevedea actualizarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate în prezent pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, cât şi a instrucţiunilor de completare a acestora.

În urmă cu câteva zile, în Monitorul Oficial nr. 0887 din 27.12.2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Ordinul aprobă noile formulare și intrucţiuni de completare și depunere pentru următoarele declarații:

- 100 “Declaraţie privind obligațiile de plată la bugetul de stat”;

Descarcă noua variantă a formularului 100 şi instrucţiunile de completare!

- 101 “Declaraţie anuală privind impozitul pe profit”;

Descarcă noua variantă a formularului 101 şi instrucţiunile de completare!

- 104 ”Declaraţie privind distribuirea între asociați a cheltuielilor și veniturilor rezultate din asocieri fără personalitate juridica”;

Descarcă noua variantă a formularului 104 şi instrucţiunile de completare!

- 120 “Decont special de accize”

Descarcă noua variantă a formularului 120 şi instrucţiunile de completare!

- 130 ”Decontul privind impozitul pe ţiţei”

Descarcă noua variantă a formularului 130 şi instrucţiunile de completare!

Astfel, primele modificări se referă la formularul 100“Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, respectiv instrucţiunile privind modul de declarare şi stabilire a impozitului pe profit pentru veniturile realizate începând cu 1 ianuarie 2013, precum şi definitivarea impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2012, în cazul persoanelor juridice străine şi persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică.

Totodată, ANAF propune şi modificarea conţinutului formularului 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit”, prin introducerea unor rânduri suplimentare, pentru evidenţierea unor indicatori specifici cuprinşi la elemente similare veniturilor/cheltuielilor, în cazul contribuabililor care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, precum şi pentru evidenţierea pierderii transferate în cazul operaţiunilor de reorganizare .

Modificarea formularului 104 “Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor” implică includerea unei secţiuni C “Date privind definitivarea impozitului pe profit” care va cuprinde informaţii privind definitivarea impozitului pe profit anual în cazul persoanelor juridice străine şi persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică. Tot referitor la formularul 104, se propune introducerea metodei de declarare on-line.

De asemenea, proiectul legislativ vizează şi modificarea denumirii unor obligaţii din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat şi din formularul 120 „Decont de accize”.

Tododată, sunt prevăzute şi caracteristicile de tipărire pentru declaraţiile fiscale amintite.

Sursa: ANAF

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu