Mai multe ordine, aprobate de preşedintele ANAF stabilesc formulare şi conţinutul acestora în urma inspecţiilor fiscale, în aplicarea noului Cod de procedură fiscală.

Dispoziţie privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală

Formularul „Dispoziţie privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală” a fost aprobat prin Ordinul nr. 3833/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 983/2015 şi este în vigoare de la 1 ianuarie.

Ordinul se aplică pentru consemnarea măsurilor dispuse de organele de inspecţie fiscală în cadrul acţiunilor de inspecţie fiscală/control începute după data de 1 ianuarie 2016.

Formularul reprezintă actul administrativ emis de organele de inspecţie fiscală, în aplicarea prevederilor legale, privind obligativitatea contribuabililor de a îndeplini măsurile stabilite. În „Dispoziţia privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală” nu sunt cuprinse măsuri referitoare la sumele pe care contribuabilii/plătitorii le datorează bugetului general consolidat al statului.

Formularul se întocmeşte în timpul sau ca urmare a finalizării unei inspecţii fiscale generale sau parţiale, a unui control inopinat sau a unei constatări la faţa locului, în cazul în care organele de inspecţie fiscală stabilesc măsuri în sarcina contribuabilului/plătitorului. Pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse, conducătorul organului de inspecţie fiscală competent poate decide suspendarea inspecţiei fiscale, numai dacă apariţia acestei situaţii împiedică finalizarea inspecţiei fiscale.

Raportul de inspecţie fiscală întocmit la persoane juridice

Ordinul nr. 3710/2015 a aprobat modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală întocmit la persoane juridice. În vigoare de la 1 ianuarie 2016, ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 967/2015.

Ordinul se aplică pentru consemnarea rezultatelor inspecţiilor fiscale începute după data de 1 ianuarie 2016.

Raportul de inspecţie fiscală cuprinde: date despre inspecţia fiscală; date despre contribuabilul/plătitorul supus inspecţiei fiscale; constatări fiscale; dosarul preţurilor de transfer; alte constatări; discuţia finală cu contribuabilul/plătitorul; sinteza constatărilor inspecţiei fiscale; anexe.

Formulare şi documente utilizate în activitatea de inspecţie fiscală

Prin Ordinul nr. 3711/2015, preşedintele ANAF  a aprobat modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală

Ordinul a fost publicat în Monitorul oficial nr. 965/2015 şi este în vigoare de la 1 ianuarie 2016.

Cu aplicare la dispoziţiile privind activitatea de inspecţie fiscală, reglementată prin titlul VI „Controlul fiscal” din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, ordinul aprobă formularele pentru următoarele documente:

  • Aviz de inspecţie fiscală;
  • Ordin de serviciu;
  • Notă explicativă;
  • Invitaţie;
  • Proces-verbal;
  • Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri;
  • Proces-verbal de sigilare/desigilare;
  • Declaraţie;
  • Proces-verbal de prelevare probe;
  • Somaţie.

Formularele se completează conform instrucţiunilor prevăzute în anexele la ordin.

Raportul de inspecţie fiscală întocmit la persoane fizice

Ordinul nr. 3772/2015 stabileşte modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală întocmit la persoane fizice. În vigoare de la 1 ianuarie 2016, ordinul preşedintelului ANAF a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 972/2015.

Dispoziţiile se aplică pentru inspecţiile fiscale la persoane fizice, începute după data de 1 ianuarie 2016.

Raportul de inspecţie fiscală cuprinde: date despre inspecţia fiscală; date despre contribuabilul/plătitorul supus inspecţiei fiscale; constatări privind obligaţiile fiscale principale verificate (cu excepţia impozitului pe venit); constatări privind impozitul pe venit; alte constatări; discuţia finală cu contribuabilul/plătitorul; sinteza constatărilor inspecţiei fiscale (obligaţiile fiscale stabilite suplimentar, exclusiv impozit pe venit ; impozitul pe venit stabilit suplimentar); anexe.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here