Noul Cod de procedură fiscală permite stabilirea din oficiu a unor impozite atunci când contribuabilul – fie persoană fizică, fie persoană juridică – nu își îndeplinește obligația declarativă conform art. 107 din Codul de procedură fiscală.

Baza impozabilă este stabilită prin estimare rezonabilă sub rezerva inspecțiilor ulterioare, conform art. 106 din Codul de procedură fiscală.

Prin actul normativ analizat astăzi, OPANAF nr. 1110/2016, sunt modificate și actualizate conform noilor reglementări fiscale următoarele documente:

  • Formular 256 «Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice», cod 14.13.02.13/o, şi «Anexă la Decizia de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice»;
  • Formular 257 «Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice», cod 14.13.02.13/d.d.o.

Scadența impozitelor pentru sumele stabilite din oficiu este determinată în funcție de momentul comunicării deciziei de impunere, astfel:

  • dacă decizia de impunere este comunicată persoanei fizice în perioada 1-15 a lunii curente, impozitul devine scadent până în data de 5 a lunii următoare;
  • dacă decizia de impunere este comunicată în perioada 16-31 a lunii curente, termenul de plată este scadent până în data de 20 a lunii următoare.

În cazul în care contribuabilul își îndeplinește în termen de maxim 60 zile de la comunicarea deciziei de impunere obligația depunerii declarației fiscale, în acest caz se anulează decizia de impunere din oficiu, urmând ca impozitele să se determine conform datelor actualizate de către contribuabil.

Împotriva ambelor formulare, respectiv a deciziei de impunere ori a deciziei de anulare din oficiu, persoana interesată poate depune contestație în termen de 45 zile de la comunicarea actului administrativ fiscal.

Notă: Decizia de impunere din oficiu reprezintă totuși un act administrativ fiscal, un titlu de creanță avut de bugetul statului asupra contribuabilului, iar neplata la scadență a impozitelor conduce la obligația plății de dobânzi și penalități de întârziere.

Ai nevoie de Noul Cod de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here