De la 1 ianuarie 2017 s-a abrogat actul normativ ce adopta Formularul 088 – Declarație pe propria răspundere privind justificarea capacității de a fi plătitor de TVA, însă condiționările pentru înregistrarea în scopuri de TVA există prevăzute în continuare la art. 316 alin. (9) din Codul fiscal, astfel autoritatea fiscală a adoptat OpANAF nr. 605/2017, ce se aplică din februarie 2017 pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA.

Procedura se adresează societăților înființate conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificări, în următoarele doua situații:

  • pentru societățile nou înființate ce solicită înregistrarea în scopuri de TVA chiar de la începutul activității – conform art. 316 alin. (1) din Codul fiscal.
  • pentru societățile înființate anterior, ce nu au atins plafonul cifrei de afaceri ce le obligă să se înregistreze în scopuri de TVA, însă se înregistrează în scopuri de TVA prin opțiune – conform art. 316 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal.

Nu a fost adoptată o procedură aplicabilă societăților ce depășesc plafonul cifrei anuale de afaceri de 220.000 lei și au obligația să se înregistreze în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal. Astfel măcar pentru această categorie de societăți ar trebui să fie mai ușoară înregistrarea în scopuri de TVA.

Același act normativ aprobă procedura de reînregistrare în scopuri de TVA de urmat și de societățile ce anterior au fost înregistrate în scopuri de TVA, au avut codul de TVA anulat de autoritatea fiscală și apoi doresc reînregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal.

Ce criterii au în vedere autoritățile la evaluarea solicitării înregistrării în scopuri de TVA? Sunt urmărite 3 categorii de criterii din care doua sunt clar definite iar pentru a treia categorie autoritatea fiscală nu comunică transparent ce doleanțe are în vedere. Acestea sunt:

  • societatea are autorizat la Registrul Comerțului spațiul unde își desfășoară activitatea și obiectul de activitate este autorizat – art. 15 alin. (1) din Legea 359/2004.
  • administratorii, asociații majoritari sau societatea nu au înscrise în cazier unele fapte penale – art. 44 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal.
  • criterii stabilite de autoritatea fiscală printr-o analiză de risc, cu date deținute de aceasta. Ca urmare a evaluării persoanele impozabile sunt încadrate în trei grupe de risc: ridicat, mediu şi scăzut.

După efectuarea analizei, dacă persoana impozabilă:

  • îndeplinește criteriile de evaluare este încadrată la risc scăzut compartimentul de evaluare întocmește un referat care cuprinde propunerea de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, pe baza căruia compartimentul de specialitate emite decizia prin care se aprobă solicitarea de  înregistrare în scopuri de TVA;
  • nu îndeplinește criteriile de evaluare este încadrată la risc ridicat  – compartimentul de evaluare întocmește un referat care cuprinde propunerea de respingere a înregistrării în scopuri  de TVA, precum și motivele de fapt și de drept care stau la baza  acestei  propuneri.  Pe  baza acestui referat, compartimentul de specialitate emite decizia prin care se respinge solicitareasolicitarea de  înregistrare în scopuri de TVA;
  • îndeplinește parțial criteriile de evaluare este încadrată la risc mediu compartimentul de evaluare invită la sediul său reprezentantul legal al persoanei impozabile, potrivit art. 56 din Codul de procedură fiscală.

Desigur, actul normativ dezvoltă procedură în mai multe cazuri specifice și prevede inclusiv posibilitatea că Direcția Antifraudă să efectueze inspecție a societății pentru stabilirea situației faptice a societății.

Ce procedură ar trebui să ne îngrijoreze? Vă recomandăm să analizați cu maximă atenție Anexa 4 la prezentul ordin deoarece se adoptă și procedura anularii din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA, procedură ce se va efectua lunar, în mod automat, prin intermediu aplicației electronice. Practic orice societate înregistrată în scopuri de TVA este supusă riscului să își piardă înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a decizie unui soft.

Autoritatea fiscală nu comunică criteriile de selecție, stabilind doar că ” Indicatorii de risc utilizaţi pentru selecţia automată a persoanelor impozabile supuse prezentei proceduri se stabilesc în scopul prevenirii şi limitării utilizării abuzive sau frauduloase a înregistrării în scopuri de TVA. ”

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDFsau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here