Printr-un recent act normativ, Executivul a decis prorogarea unor termene de legate de obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Reglementările au intrat în vigoare pe 11 decembrie 2015, data publicării în Monitorul Oficial nr. 923/2015 a OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.

Reglementările constituie modificări la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Raţiunea acestora o constituie, potrivit  expunerii de motive, faptul că legislaţia subsecventă ordonanţei de urgenţă are ca termen de aprobare data de 31 decembrie 2015, precum şi faptul că, odată elaborate, aceste acte normative care au caracter tehnic se notifică Comisiei Europeane, termenul de aşteptare a unui răspuns fiind de minimum trei luni, la care se adaugă alte trei luni în cazul în care Comisia Europeană sau unul sau mai multe State membre transmit observaţii sau opinii detaliate, prorogarea termenelor de legiferare este obligatorie atât pentru evitarea încălcării prevederilor directivei, cât şi pentru evitarea unui impact economic negativ asupra mediului de afaceri.

Procedura de conectare la sistemul informatic. Faţă de termenul prevăzut pentru 1 august 2017, Ordonanţa de urgenţă amână până la 1 februarie 2018 termenul până la care procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale, se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF. Reamintim că termenul din 2017 fusese stabilit prin punctul 1. din Ordonanţă nr. 17/2015.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de OUG nr. 57/2015 asupra OUG nr. 28/1999 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.

casemarcat_dec2015a
Sursa foto: Lege5.ro

Valabilitatea avizelor pentru distribuţia aparatelor de marcat electronice. Prin aceeaşi ordonanţă nr. 17/2015, era prevăzut că avizele privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale acordate distribuitorilor autorizaţi îşi menţin valabilitatea până la data expirării, dar nu mai târziu de data de 1 iulie 2016. Din motivele deja menţionate, Executivul a decis să amâne acest termen până la 1 ianuarie 2017, dar nu mai târziu de această dată.

Contravenţii. În suita de fapte care constituie contravenţii, dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni, reţinem modificarea privind comercializarea de către distribuitorii autorizaţi sau de către unităţile din reţeaua acestora acreditate pentru comercializare după data de 1 ianuarie 2017 (prin concordanţă, în locul datei de 1 iulie 2016) a aparatelor de marcat electronice fiscale care sunt: case de marcat, precum şi alte sisteme ce includ dispozitive cu funcţii de case de marcat, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare şi afişajul client.

Concomitent, au fost aduse modificări la OUG nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea OUG. nr. 28/1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 966/2014, cu modificările ulterioare. Ce reţinem, în atenţia operatorilor economici:

  •  autorizarea, de către Comisia de autorizare a distribuitorilor de aparate de marcat electronice se face începând cu data de 1 octombrie 2016, faţă de reglementarea anterioară potrivit căreia termenul era prevăzut la 1 aprilie 2016. Aparate de marcat electronice fiscale sunt considerate şi casele de marcat electronice fiscale şi alte sisteme ce includ dispozitive cu funcţii de case de marcat, echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare, dispozitivul de memorare, afişajul client, dispozitivul de salvare externă şi dispozitivul de comunicaţie externă care permite integrarea într-un sistem informatic;
  • interzicerea comercializării aparatelor de marcat electronice fiscale este prevăzută să intre în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2017, înlocuind astfel termenul prevăzut pentru 1 iulie 2016;
  • obligaţia operatorilor economici care au calitatea de mari contribuabili, de a utiliza numai case de marcat în regimul reglementat intervine începând cu data de 1 aprilie 2017, termen astfel amânat faţă de data de 1 octombrie 2016, prevăzută anterior. Sunt avute în vedere aparate de marcat electronice fiscale sunt considerate şi casele de marcat electronice fiscale şi alte sisteme ce includ dispozitive cu funcţii de case de marcat, echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare, dispozitivul de memorare, afişajul client, dispozitivul de salvare externă şi dispozitivul de comunicaţie externă care permite integrarea într-un sistem informatic;
  • aceeaşi obligaţie, în cazul operatorii economici care au calitatea de contribuabili mijlocii, se va aplica începând cu data de 1 iulie 2017, faţă de termenul care, anterior, era prevăzut pentru 1 ianuarie 2017;
  • operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici au aceeaşi obligaţie începând cu data de 1 noiembrie 2017, faţă de 1 mai 2017 care era termenul prevăzut anterior;
  • utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 28/1999 (vezi Caseta foto de mai jos), pot comercializa aparatele scoase din uz către distribuitori autorizaţi sau către operatori economici care sunt direct implicaţi în colectarea, tratarea, reciclarea, valorificarea şi eliminarea nepoluantă a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, cu condiţia păstrării şi arhivării memoriilor fiscale pe perioada prevăzută de reglementarea de bază;
  • până la data de 30 iunie 2016 trebuie aprobat ordinul comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională, privind procedura de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale;
  • avizul tehnic favorabil se va elibera de către instituţia publică/instituţia de drept public, desemnată prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională, începând cu data de 30 iunie 2016 pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2);
  • informaţiile conţinute în registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi metodologia şi procedura de înregistrare a acestora se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF, până la data de 30 iunie 2016.
  • Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 se vor modifica în mod corespunzător până la data de 30 iunie 2016.

Ai nevoie de OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here