Ieri a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul ANAF nr. 3501/2017 pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii.

Potrivit art. 162 din Codul de procedură fiscală organele fiscale publică trimestrial lista debitorilor la buget, persoane juridice, dar și persoane fizice. Procedura efectivă este reglementată prin OPANAF nr. 558/2016 cu modificări ulterioare. 

Reţinem că fac obiectul înscrierii în listele de debitori acele persoane fizice sau juridice la care datoriile sunt mai mari decât următoarele plafoane:

  • 500.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;
  • 250.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;
  • 100.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante şi din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere;
  • 15.000 lei, în cazul debitorilor persoane fizice.

Prin actul normativ analizat astăzi sunt detaliate obligațiile fiscale ce nu sunt considerate restante. Astfel, nu sunt considerate obligații fiscale restante următoarele:

  • obligații fiscale pentru care s-au acordat înlesniri la plată și sunt respectate condițiile de acordare;
  • obligații fiscale consemnate în acte administrativ-fiscale a căror executare este suspendată în condițiile legii contenciosului în administrativ;
  • obligații fiscale cu termene de plată viitoare stabilite printr-un plan de reorganizare judiciară;
  • obligații fiscale mia mici de 40 lei existente în sold la 31 decembrie pentru care se aplică procedura anulării din oficiu;
  • obligații fiscale valorificate prin cedarea bunurilor sechestrate când se realizează o vânzare de bunuri cu plata în rate până la nivelul prețului de vânzare.

FOARTE IMPORTANT! Nu se consideră că un debitor înregistrează obligații fiscale restante dacă înregistrează debite la buget și concomitent înregistrează o cerere de rambursare pentru sume mai mari decât debitele, cerere aflată în curs de soluționare.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de OPANAF nr. 3501/2017 asupra Procedurii (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5. 

lista datornici_dec2017

În cazul în care contribuabilii sunt notificați de existența unor datorii la buget, aceștia au dreptul să se prezinte la organul fiscal în termen de 5 zile de la comunicare pentru punerea de acord asupra debitului.

În cazul în care contribuabilul nu răspunde notificării, se consideră că obligațiile restante sunt cele existente în evidența organului fiscal.

Cu această ocazie se modifică și formularul notificării adresat contribuabilului în sensul că obligațiile restante sunt structurate în funcție de bugetul la care se datorează, respectiv bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul FNUASS, bugetul asigurărilor pentru șomaj, iar notificarea cuprinde atât debitele datorate, cât și cheltuielile accesorii aferente acestor debite.

Ai nevoie de Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here