Organizarea şi exploatarea activităţii de jocuri de noroc pe teritoriul României constituie monopol de stat şi se desfăşoară în condiţiile prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare (OUG nr. 77/2009), prin Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc.

OUG nr. 77/2009 reglementează condiţiile generale pentru organizarea jocurilor de noroc tradiţionale şi la distanţă. Statul poate acorda dreptul de organizare şi exploatare a activităţii de jocuri de noroc, pe bază de licenţă de organizare a jocurilor de noroc pe fiecare tip de activitate şi de autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc, documente nominale şi limitate în timp, ce vor fi exploatate în mod direct de deţinătorul licenţei.  Pentru jocurile de noroc este obligatorie deţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc, respectiv a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc.

Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare,  ,,Art. 33^2. – (1) Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice se menţine pe toată perioada stării de asediu sau a stării de urgenţă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestor stări.,,

Luând în considerare starea de urgență decretată pe teritoriul Românei și având în vedere faptul că licenţierea şi autorizarea de exploatare a jocurilor de noroc presupun prezenţa fizică a organizatorilor, precum şi a personalului din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, Guvernul României modifică OUG nr. 77/2009 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale (OUG nr. 48/2020). OUG nr. 48/2020 își produce efecte de la 16 aprilie 2020.

Potrivit art. VIII alin. (1) din OUG nr. 48/2020, în anul 2020 operatorii de jocuri de noroc, ale căror licenţe de organizare a jocurilor de noroc își încetează valabilitatea pe perioada stării de urgență, pot formula cereri pentru reautorizarea activităţii până cel mai târziu în 90 de zile de la data încetării stării de urgenţă decretate.

Potrivit art. VIII alin. (2) din OUG nr. 48/2020, în anul 2020 operatorii de jocuri de noroc, ale căror autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc își încetează valabilitatea pe perioada stării de urgență, pot formula cereri pentru reautorizarea activităţii până cel mai târziu în 90 de zile de la încetarea stării de urgenţă decretate.

Potrivit art. VIII alin. (3) – (5) din OUG nr. 48/2020, pe durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, obligaţiile de plată aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc tradiţionale prevăzute de OUG nr. 77/2009, se suspendă.  Aceste obligații de plată se vor stinge în cel mult 30 de zile lucrătoare de la încetarea stării de urgenţă decretate. Operatorii de jocuri de noroc tradiţionale nu datorează taxe aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga perioadă a stării de urgenţă decretate.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here