Recenta Hotărâre de Guvern nr. 367/2015 a adus precizări noi cu privire la exceptarea de la plata a CASS pentru anumite categorii de persoane. Introduse în Codul fiscal prin O.G. nr. 4/2015, prevederile privind scutirile se aplică de la 1 februarie anul acesta. Corelativ, au fost făcute şi precizările metodologice necesare, prin H.G. nr. 367/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 373/28.05.2015.

O primă completare adusă la Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal are în  vedere situaţia persoanelor care nu se mai încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi care realizează venituri asupra cărora se datorează CASS. Intră aici persoanele prevăzute la art. 29620 alin. (1) din Codul fiscal, respectiv:

 • copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă au fost elevi, ucenici sau studenţi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor;
 • tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului;
 • soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;
 • persoanele persecutate politic de fostul regim comunist ;
 • magistrații înlăturați din justiție pentru considerente politice, în timpul regimului comunist;
 • veteranii și văduvele veteranilor de război ;
 • persoanele ale căror drepturi au fost stabilite prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961;
 • luptătorii răniți în revoluția din Decembrie 1989 ;
 • persoanele cu handicap;
 • bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii;
 • femeile însărcinate şi lăuzele.

Aflate în această situaţie, persoanele din categorile menţionate datorează contribuţia începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care nu mai îndeplinesc condiţiile de exceptare de la plată. Baza de calcul se stabileşte lunar, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal pentru care se datorează contribuţia.

În vederea încadrării în condiţiile privind realizarea de venituri la care se aplică sau nu obligaţia de plată a CASS, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate transmite Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate. Structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii acestora se stabilesc prin ordin comun al preşedintelui ANAF şi al preşedintelui CNAS.

Stabilirea obligaţiilor anuale de plată a CASS

Pentru stabilirea obligaţiilor anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru încadrarea în plafonul maxim se determină baza anuală de calcul ca sumă a bazelor de calcul anuale aferente veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, asupra cărora se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

Baza anuală de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut înmulţită cu 12 luni.

Dacă baza anuală de calcul este mai mare decât plafonul maxim, organul fiscal stabileşte, prin decizia anuală, contribuţia anuală datorată calculată prin aplicarea cotei individuale asupra plafonului maxim.

Contribuţia anuală datorată se alocă venitului corespunzător fiecărei surse, proporţional cu ponderea în baza anuală de calcul a bazelor de calcul anuale aferente fiecărei surse, în vederea acordării deducerii potrivit prevederilor Titlului III «Impozitul pe venit».

Baza de calcul şi plafonul maxim

Baza lunară de calcul al CASS pentru persoanele persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia celor care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă a impozitului, este diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut, diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale, sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la cele 12 luni ale anului şi nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut.

Baza lunară de calcul al CASS pentru contribuabilii care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă a impozitului, este diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut şi nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut.

Ai nevoie de Normele de aplicare a Codului fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

2 COMENTARII

 1. Buna,as dori o confirmare ca interpretez corect aceasta hotarire: plafonul maxim de CASS la PFA se va calcula deja din 2015? Anul asta voi trece de la norma de venit la venit real si ar trebui sa platesc vreo 9.000 euro numai pt sanatate si ma scoate din sarite, mai ales ca statul nu mi-a platit un ac de siringa sau un paracetamol din 1998.

 2. Începând cu anul 2009 am fost luat în evidența cu diabet zaharat tip2 , iar eu personal nu am știut , căci fac parte din acel program CASS , și beneficiez de asigurare gratuită , și până în octombrie 2017 , am plătit din mâna asigurările , deși nu trebuia . Nimenea nu mi-a spus , nici medicul de familie , nici medicul diabetolog , că exista o lege prin care pot beneficia de asigurari gratiite . Acum că am plătit 9 ani , am înțeles că pot să primesc bani de la anaf inapoi 
  Ex : Conform Legii nr. 225/2015, persoanele care beneficiau de calitatea de asigurat fără plată CASS şi au efectuat această plată a contribuţiei la sănătate vor avea dreptul să solicite ANAF restituirea banilor.
  Noile prevederi stabilesc că restituirea se va face potrivit art. 117 din codul de procedură fiscală, cel care stabileşte şi regulile pentru restituirea sumelor achitate către stat.
  Astfel, restituirea se face la cerere însă, dacă persoana respectivă, care trebuie să-şi recupereze banii, are datorii restante la bugetul de stat, mai întâi vor fi stinse acele datorii, urmând să-i fie restituită numai diferenţa, dacă aceasta există.
  Dacă suma de rambursat este mai mică decât obligaţiile fiscale restante ale debitorului, aceşti bani vor fi trecuţi în contul acelor datorii, iar contribuabilul va trebui să suporte din propriul buzunar restul până la achitarea în totalitate a restanţei.
  Dacă suma de rambursat este mai mare decât datoria acumulată la bugetul de stat, atunci contribuabilul va primi doar diferenţa.
  Vă mulțumesc anticipat . Aștept răspuns . 
  Pot primii banii înapoi ? 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here