Casa Naţională de Sănătate a publicat, pe 13 ianuarie, un proiect de ordin pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul nr. 60/32/2006.

Prima modificare se referă la contribuţia pe care o plătim la sănătate, în condiţiile în care venitul realizat este mai mare decât cel estimat. Suma realizată în plus se va redistribui, proporţional pe cele 12 luni, iar contribuţia astfel recalculată va fi cea luată în considerare.

Referitor la asiguraţii care au avut nevoie de îngrijiri medicale în străinătate, la art. 17, alineatul (5) se va modifica astfel încât casele de asigurări de sănătate pot întocmi lunar sau la sfârşitul perioadei de tratament, certificatele de incapacitate de muncă, aşadar la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data primirii documentului care atestă incapacitatea de muncă. Excepţie vor face doar cazurile de concediu medical ale persoanelor rănite în incendiul de la Clubul Colectiv, pentru care se măreşte perioada la 90 de zile.

Alte articole modificate se referă la modul de eliberare a certificatelor medicale din spitale. Astfel, medicul curant din spital va elibera certificatele de concediu medical numai în ziua externării pacientului.

În situaţia în care certificatul de concediu medical se eliberează în data de 1 a lunii cu durată de 30/31 de zile, medicul curant poate elibera certificatul de concediu medical pentru perioada 1-30, 1-31 a lunii respective.

De asemenea, certificatele de concediu medical se eliberează doar pentru cele 30/31 de zile ale lunii şi nu pot fi prelungite succesiv mai mult de 90 de zile, chiar şi în caz de internare.

Şi în cazul femeilor însărcinate, care intră în concediu de lăuzie, dar sunt persoane cu handicap, durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie va fi de 42 de zile calendaristice.

În plus, certificatele de concediu medical pentru sarcină se eliberează pentru cel mult 30/31 de zile calendaristice de către medicul de familie sau de către medicul de specialitate obstretică-ginecologie, care ia în evidenţă şi urmăreşte pe parcursul sarcinii gravida, până la durata maximă prevăzută de lege.”

Câteva dintre articolele modificate sau abrogate se referă la angajatorii asiguraţilor. De exemplu, articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ În cazul în care, potrivit legii, angajatorul îşi suspendă temporar activitatea sau activitatea acestuia încetează prin divizare, fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, faliment, etc.,  se achită din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate unde medicul de familie al asiguratului are încheiată această convenţie. Pentru aceste situaţii, indemnizaţiile de asigurări de sănătate la care au dreptul asiguraţii, sunt achitate în condiţiile menţinerii concediului medical pentru aceeaşi afecţiune.“

Proiectul va sta 10 zile pe site-ul Casei Naţionale de Asigurări, pentru dezbateri şi opinii. La finalul documentului, reprezentanţii instituţiei au ataşat şi două noi modele de adeverinţe medicale.

Ai nevoie de OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here