Camera Deputaţilor a adoptat, cu amendamente, proiectul de lege privind biletele de valoare care pot fi acordate angajaţilor, aplicabil de la 1 ianuarie 2019. Printre modificările aduse se numără reglementările referitoare la posibilitatea emiterii tichetelor şi pe suport electronic şi introducerea tichetelor culturale. Actul legislativ, adoptat cu 273 voturi pentru, mai are nevoie de promulgarea prin decret prezidenţial.

Astfel, biletele de valoare, emise atât pe suport hârtie, cât și pe suport electronic, care pot fi acordate sunt: tichete de masă, tichete cadou, tichete de creşă, tichete culturale şi vouchere de vacanţă. De reţinut că, în forma iniţială, proiectul introducea şi tichetele de sport în valoare de până la 300 lei, însă acestea au fost eliminate.

Costurile legate de emiterea biletelor de valoare pe suport hârtie şi/sau pe suport electronic se suportă integral de angajatori.

Tichetele de masă

Tichetele de masă sunt bilete de valoare acordate angajaţilor, lunar, ca alocaţie individuală de hrană, utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea de produse alimentare.

Tichetele de masă pe suport hârtie se distribuie de către angajator, lunar, în ultima decadă a fiecărei luni, pentru luna următoare. Angajatorul distribuie, pe salariat, un număr de tichete de masă corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face distribuirea.

Valoarea tichetelor de masă pe suport electronic este transferată lunar salariaţilor, în ultima decadă a fiecărei luni pentru luna următoare, de către unitatea emitentă de tichete de masă pe suport electronic, corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face transferul, conform contractului încheiat de unitatea emitentă cu angajatorul.

Valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi suma de 15,18 lei.

Voucherele de vacanţă

Voucherele de vacanţă sunt bilete de valoare care se acordă angajaţilor pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de efectuarea concediului de odihnă în regim de turism intern.

ATENŢIE! Angajatul care beneficiază de vouchere de vacanţă NU mai beneficiază de primă de vacanţă în cursul anului fiscal sau de bilete de odihnă.

Nivelul maxim al sumei care poate fi acordată unui angajat în decursul unui an fiscal, sub forma voucherelor de vacanţă, este de 6 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată (la ora actuală, 11.400 lei).

Acordarea voucherelor de vacanţă poate fi fracţionată în maximum două tranşe, în funcţie de opţiunea angajatului privind efectuarea concediului de odihnă.

Voucherele de vacanţă sunt destinate acoperirii cheltuielilor cu servicii turistice, de cazare, de masă şi/sau de recuperare a capacităţii de muncă. Acestea pot fi utilizate şi pentru acoperirea cheltuielilor cu servicii de călătorie şi/sau de divertisment, dacă se regăsesc într-un pachet turistic.

Tichetele culturale

Cu titlu de noutate, tichetele culturale sunt bilete de valoare acordate angajaţilor, lunar sau ocazional, pentru achitarea contravalorii de bunuri şi servicii culturale, precum:

  • abonamente sau bilete la spectacole, concerte, proiecţii cinematografice, muzee, festivaluri, târguri şi expoziţii, permanente sau itinerante parcuri tematice, inclusiv cele destinate copiilor;
  • cărţi, manuale şcolare, albume muzicale, filme, în orice format.

Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor culturale nu poate depăşi suma de 150 de lei pentru tichetele acordate lunar, respectiv suma de 300 de lei/eveniment pentru cele acordate ocazional.

Tichetele de creşă

Tichetele de creşă sunt bilete de valoare care se acordă, lunar, angajaţilor care nu beneficiază de concediul şi de indemnizaţia acordate pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap.

Tichetele de creşă pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la creşa unde este înscris copilul iar acestea se acordă, la cerere, unuia dintre părinţi sau tutorelui căruia i-a fost încredinţat copilul spre creştere şi educare, pe baza livretului de familie.

Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor de creşă nu poate depăşi suma de 450 de lei pentru o lună, pentru fiecare copil aflat la creşă.

Tichetele cadou

Tichetele cadou sunt bilete de valoare acordate, ocazional, angajaţilor, pentru cheltuieli sociale. Prin excepție, pot fi acordate tichete cadou şi altor categorii de beneficiari, pentru campaniile de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă şi publicitate.

Valoarea nominală a unui tichet cadou este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei.

 comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here