Ministerul Transporturilor vrea să modifice regulile de inspecție tehnică a mașinilor conform normelor europene, potrivit unui proiect postat în dezbatere publică pe site-ul instituției.

Actul normativ încadrează deficiențele constatate de inspectorii tehnici în trei categorii – deficiențe minore, deficiențe majore și deficiențe periculoase, iar amenzile sunt diferențiate și ele conform categoriei. În plus, mașinile noi la data primei înmatriculări în România nu vor mai fi obligate să facă inspecția tehnică periodică la 1 an, decât dacă fac parte din categoriile de transport persoane, regim taxi și închiriere.

Registrul Auto Român este instituția responsabilă cu controlul acestui domeniu și va gestiona toate datele inspecțiilor tehnice efectuate.

Lege pentru modificarea şi completarea OG nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică

La articolul 61, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 61. – (1) R.A.R. ţine evidenţa informatizată a situaţiei inspecţiilor tehnice periodice realizate pentru vehicule, păstrând informaţiile prevăzute la art. 6 alin. (10) pe o perioadă de minimum 48 luni.”

La articolul 6, se introduc noi alineate cu următorul cuprins:

„(10) Staţiile de inspecţie tehnică periodică comunică electronic R.A.R. informaţiile necesare pentru generarea certificatelor de inspecţie tehnică periodică, iar  R.A.R. transmite electronic staţiilor de inspecţie tehnică periodică certificatele de inspecţie tehnică periodică în vederea emiterii acestora.

(11) După primirea informaţiilor din certificatele de inspecţie tehnică periodică, R.A.R. le transmite în format electronic autorităţii naţionale de înmatriculare.

(12) În scopul verificării odometrului, în cazul unui autovehicul echipat cu un astfel de dispozitiv, R.A.R. pune la dispoziţia inspectorilor tehnici informaţiile de la inspecţia tehnică periodică anterioară.”

Conform proiectului, pentru deficiențele minore, se consideră că inspecția tehnică periodică este trecută. În cazul unor deficiențe majore sau periculoase, este necesară o nouă inspecție a vehiculului în maximum 30 de zile de la inspecția inițială.

Prin deficiențe minore se va înțelege deficiențele care nu au un efect semnificativ asupra siguranței vehiculului sau impact asupra mediului, precum și alte neconformități minore. Deficiențe majore vor fi cele susceptibile să compromită siguranța vehiculului, să aibă impact asupra mediului sau să-i pună în pericol pe ceilalți participanți la trafic, precum și alte neconformități mai importante, iar deficiențele periculoase vor fi cele care constituie un risc direct și imediat la adresa siguranței rutiere sau care au impact asupra mediului.

La articolul 2, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(11) Un vehicul care prezintă deficienţe încadrabile la mai mult de o categorie de deficienţe dintre cele prevăzute la alin. (10) este clasificat în categoria care corespunde deficienţei mai grave. Un vehicul care prezintă mai multe deficienţe la acelaşi element inspectat poate fi clasificat în categoria imediat superioară de gravitate dacă se poate demonstra că efectul combinat al acestor deficienţe ar genera un risc mai mare la adresa siguranţei rutiere.”

La articolul 2, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Inspecţia tehnică periodică cuprinde, în funcţie de categoria vehiculului, următoarele:

a) inspecţia tehnică privind siguranţa rutieră;

b) inspecţia tehnică privind protecţia mediului;

c) inspecţia tehnică privind încadrarea în categoria de folosinţă conform destinaţiei, avându-se în vedere caracteristicile de siguranţă şi de mediu obligatorii în vigoare la momentul omologării, sau dacă este cazul, la momentul echipării ulterioare.”

Între două inspecții periodice, deținătorul certificatului de înmatriculare/înregistrare este responsabil de menținerea mașinii într-o stare tehnică sigură.

Noile proceduri vor fi introduse de la data de 20 mai 2017, dar vor fi obligatorii peste încă un an, din 20 mai 2018.

Ai nevoie de OG nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here