18 Februarie, 2018

Noi reguli pentru îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor europene

Guvernul a aprobat în şedinţa de astăzi, 23.03.2012, un set de reglementări în scopul creşterii gradului de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune, se arată într-un comunicat de presă prezent pe site-ul instituţiei.

În acest sens, Guvernul a adoptat, printr-o Hotărâre, normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă.

Potrivit datelor furnizate, actul normativ preia în mare parte reglementările Ordinului MFP nr. 2548/2009 şi introduce o serie de prevederi menite să îmbunătăţească fluxurile financiare la nivelul beneficiarilor, dar şi să-i responsabilizeze pe aceeştia în privinţa respectării termenelor de implementare a proiectelor, termene asumate prin graficul de depunere a cererilor de rambursare aferent contractului de finanţare.

“Actul normativ adoptat este extrem de important din cel puţin două puncte de vedere: introduce reguli foarte clare, foarte stricte, aplicabile tuturor instituţiilor responsabile de absorbţia fondurilor europene, precum şi reglementări referitoare la acordarea şi retragerea prefinanţărilor şi acordarea şi retragerea finanţărilor pentru proiectele europene”, a afirmat ministrul Afacerilor Europene, domnul Leonard Orban.

Dat fiind că au fost deja luate măsuri ca autorităţile de management să efectueze rambursările de cheltuieli în termen de 45 zile (termen prevăzut în OUG nr.64/2009), iar prevederile nou promovate pot contribui la îmbunătăţirea cash-flow-ului la nivelul proiectelor, promovarea acestui act normativ va contribui la îmbunătăţirea gradului de absorbţie a instrumentelor structurale.

Cele mai importante elemente de noutate introduse de actul normativ

În ceea ce priveşte îmbunătăţirea fluxurilor financiare la nivelul beneficiarilor, actul normativ introduce următoarele reglementări:

 1. Reduce cota de recuperare a prefinanţării din cererile de rambursare depuse, de la nivelul de 30% la o cotă cel puţin egală cu cea conform căreia s-a acordat prefinanţarea la nivelul proiectului;

2. Pentru beneficiarii aflaţi sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, care sunt obligaţi să depună garanţii pentru obţinerea prefinanţării, s-a creat posibilitatea ca această garanţie să poată fi diminuată pe măsură ce este recuperată prefinanţarea. Această modificare va permite beneficiarului să-şi îmbunătăţească fluxurile financiare, mai ales dacă această garanţie este constituită de un depozit colateral.

3. A fost majorată cota maximă de a acordare a prefinanţării de la 10% la 20% pentru proiectele care au integral finanţare nerambursabilă şi pentru proiectele care au o valoare eligibilă mai mică de 1 milion de lei. A fost luată această măsură având în vedere că pentru implementarea acestor tipuri de proiecte cota de 10% prefinanţare era insuficientă pentru a asigura începerea derulării activităţilor.

De asemenea, actul normativ include unele reglementări menite să impună beneficiarilor rigoare în stabilirea şi desfăşurarea activităţilor proiectului. În acest sens, Hotărârea aprobată stabileşte obligativitatea ca prin contractul/decizia de finanţare, beneficiarul să îşi asume un calendar/grafic de depunere a cererilor de rambursare pe toată durata de implementare a proiectului, calendar care să poată fi modificat de maximum trei ori.

Sunt exceptate de la această limitare proiectele cu o valoare totală mai mare de 50 de milioane de lei şi a căror implementare presupune încheierea a mai mult de trei contracte de achiziţie publică conform contractului/deciziei/ordinului de finanţare, proiecte în cazul cărora limitarea este stabilită la un număr cel mult egal cu numărul contractelor de achiziţie publică necesare implementării.

În acelaşi timp, modificările introduse de Hotărârea adoptată nu vor avea impact bugetar, iar ele vor îmbunătăţi mecanismele financiare stabilite pentru implementarea programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu, a precizat că modificările adoptate astăzi fac parte dintr-un set de reglementări care va fi adoptat de Guvern în scopul îmbunătăţii absorbţiei fondurilor europene.

Sursa: Guvernul României

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu