Guvernul a aprobat în şedinţa de astăzi, 23.03.2012, un set de reglementări în scopul creşterii gradului de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune, se arată într-un comunicat de presă prezent pe site-ul instituţiei.

În acest sens, Guvernul a adoptat, printr-o Hotărâre, normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă.

Potrivit datelor furnizate, actul normativ preia în mare parte reglementările Ordinului MFP nr. 2548/2009 şi introduce o serie de prevederi menite să îmbunătăţească fluxurile financiare la nivelul beneficiarilor, dar şi să-i responsabilizeze pe aceeştia în privinţa respectării termenelor de implementare a proiectelor, termene asumate prin graficul de depunere a cererilor de rambursare aferent contractului de finanţare.

“Actul normativ adoptat este extrem de important din cel puţin două puncte de vedere: introduce reguli foarte clare, foarte stricte, aplicabile tuturor instituţiilor responsabile de absorbţia fondurilor europene, precum şi reglementări referitoare la acordarea şi retragerea prefinanţărilor şi acordarea şi retragerea finanţărilor pentru proiectele europene”, a afirmat ministrul Afacerilor Europene, domnul Leonard Orban.

Dat fiind că au fost deja luate măsuri ca autorităţile de management să efectueze rambursările de cheltuieli în termen de 45 zile (termen prevăzut în OUG nr.64/2009), iar prevederile nou promovate pot contribui la îmbunătăţirea cash-flow-ului la nivelul proiectelor, promovarea acestui act normativ va contribui la îmbunătăţirea gradului de absorbţie a instrumentelor structurale.

Cele mai importante elemente de noutate introduse de actul normativ

În ceea ce priveşte îmbunătăţirea fluxurilor financiare la nivelul beneficiarilor, actul normativ introduce următoarele reglementări:

 1. Reduce cota de recuperare a prefinanţării din cererile de rambursare depuse, de la nivelul de 30% la o cotă cel puţin egală cu cea conform căreia s-a acordat prefinanţarea la nivelul proiectului;

2. Pentru beneficiarii aflaţi sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, care sunt obligaţi să depună garanţii pentru obţinerea prefinanţării, s-a creat posibilitatea ca această garanţie să poată fi diminuată pe măsură ce este recuperată prefinanţarea. Această modificare va permite beneficiarului să-şi îmbunătăţească fluxurile financiare, mai ales dacă această garanţie este constituită de un depozit colateral.

3. A fost majorată cota maximă de a acordare a prefinanţării de la 10% la 20% pentru proiectele care au integral finanţare nerambursabilă şi pentru proiectele care au o valoare eligibilă mai mică de 1 milion de lei. A fost luată această măsură având în vedere că pentru implementarea acestor tipuri de proiecte cota de 10% prefinanţare era insuficientă pentru a asigura începerea derulării activităţilor.

De asemenea, actul normativ include unele reglementări menite să impună beneficiarilor rigoare în stabilirea şi desfăşurarea activităţilor proiectului. În acest sens, Hotărârea aprobată stabileşte obligativitatea ca prin contractul/decizia de finanţare, beneficiarul să îşi asume un calendar/grafic de depunere a cererilor de rambursare pe toată durata de implementare a proiectului, calendar care să poată fi modificat de maximum trei ori.

Sunt exceptate de la această limitare proiectele cu o valoare totală mai mare de 50 de milioane de lei şi a căror implementare presupune încheierea a mai mult de trei contracte de achiziţie publică conform contractului/deciziei/ordinului de finanţare, proiecte în cazul cărora limitarea este stabilită la un număr cel mult egal cu numărul contractelor de achiziţie publică necesare implementării.

În acelaşi timp, modificările introduse de Hotărârea adoptată nu vor avea impact bugetar, iar ele vor îmbunătăţi mecanismele financiare stabilite pentru implementarea programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu, a precizat că modificările adoptate astăzi fac parte dintr-un set de reglementări care va fi adoptat de Guvern în scopul îmbunătăţii absorbţiei fondurilor europene.

Sursa: Guvernul României

2 COMENTARII

 1. In momentul in care se absorb fondurile europene, trebuie necesar sa ai in posesie teren sau cu aceste fonduri se pot lua si terenul aferent pentru demararea afacerii ? Ma refer la demararea unor afaceri in domeniul agricol. Cu respect, Madalin Dumitru.

  • Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se referă strict la chestiuni de alt nivel, anume la managementul financiar în cazul folosirii instrumentelor financiare precum şi coordonarea managementului financiar al contribuţiei publice naţionale totale.

   Este vorba despre circuitul avizărilor şi al fondurilor între instituţiile abilitate şi beneficiarii finali – deschiderea şi urmărirea banilor din conturile pe diferitele programe operaţionale, gestionarea bugetelor beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, autorizarea cheltuielilor de către autorităţile de management şi urmărirea derulării, regimul prefinanţărilor şi al creanţelor, auditare etc.

   Normele aprobate prin recenta hotărâre de Guvern şi care fac aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 64/2009 tratează despre programarea bugetară a fondurilor aferente instrumentelor structurale şi a contribuţiei publice naţionale totale, fluxuri financiare şi evidenţă contabilă, angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operaţionale, prevederi specifice proiectelor implementate în parteneriat.

   Acum, ca să revenim la întrebare, de regulă programele privind proiecte agricole acordă ajutoare sub diverse forme, şi pentru asta ar fi bine să accesaţi pagina de web a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru a intra direct pe unul din programele care credeţi că vă este de folos. În orice caz, pentru a beneficia de ajutoare, fie ele sub formă de credite de producţie sau pentru subvenţionarea ratei dobânzii la creditul contractat de la o bancă – forme de sprijin care se îndreaptă către pentru îmbunătăţirea performanţelor lucrărilor agricole, modernizarea agriculturii etc., trebuie să faceţi dovada că deţineţi un teren agricol – în proprietate sau în arendă, comodat sau prin alte convenţii încheiate în baza legilor în vigoare.

   Deci, practic, sunteţi sprijinit să lucraţi pământul în condiţii mai avantajoase şi cu un efort financiar mai mic, dar nu puteţi solicita ajutor pentru ca, din banii primiţi, sa achiziţionaţi un teren agricol.

   În orice caz, aruncaţi o privire pe programele de pe site-ul MADR, poate găsiţi sugestii utile în vederea demarării unor proiecte împreună cu prieteni care deţin deja teren agricol.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here