La sfârşitul săptămânii trecut au fost aduse modificări asupra normelor privind înfiinţarea şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri (SRL-D), noile prevederi fiind reglementate prin HG. nr. 679/2015.

Ce trebuie să ştim despre programul SRL-D?

Actul normativ de bază privind stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor este OUG nr. 6/2011, ale cărei norme de aplicare sunt adoptate prin HG nr. 96/2011, cu modificări.

O întreprindere debutantă poate avea cel mult cinci grupe de activitate, este înființată de 1 sau cel mult 5 asociați, dintre care nici unul nu a mai fost asociat/acționar al unei întreprinderi.

Calitatea de întreprindere debutantă se declară încă de la înmatriculare la Registrul comerțului, fondatorul/fondatorii depunând o declarație în acest sens, iar sintagma denumirii societății va cuprinde și mențiunea ”SRL-D”.

O întreprindere debutantă beneficiază de următoarele facilități:

  • scutirea de taxe la momentul înmatriculării societății la Registrul comerțului;
  • scutirea la plata contribuțiilor angajatorului la asigurările sociale – pensii, pentru un număr de până la 4 salariați, calculate pentru un plafon maximal egal cu salariul mediu brut pe economie din anul anterior;
  • acordarea unor finanțări nerambursabile, de maxim 10.000 euro, pentru proiecte de afaceri, fără a depășii însă 50% din valoarea finanțării totale a proiectului;
  • acordarea unor garanții ce pot atinge 80% din împrumuturile solicitate de societatea debutantă, fără a depășii suma de 80.000 euro.

Calitatea de întreprindere debutantă încetează la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc 3 ani de la înmatricularea societății.

Dacă societatea debutantă a realizat profit, o proporție de 50% din acesta trebuie reinvestit.

Ce se schimbă?

Actul normativ analizat astăzi, respectiv HG nr. 679/2015, modifică normele de aplicare și instituie programul pentru alocații financiare nerambursabile aferent perioadei 2015 – 2020.

Acesta se adresează pentru un număr de cel puțin 550 întreprinderi debutante în fiecare an.

Normele detaliază modul în care o societate debutantă poate obține o finanțare pe un proiect, ocazie cu care sunt enumerate criteriile de selecție, respectiv punctajul fiecărui criteriu.

O întreprindere debutantă poate primii finanțare dacă obține un număr de minim 60 de puncte dintr-un număr total de 100 de puncte. Se analizează:

  • domeniile de activitate;
  • numărul de locuri noi create;
  • ponderea investițiilor în total plan de afaceri;
  • existența unor noi tehnologii;
  • dacă administratorul a urmat sau nu un curs de antreprenoriat.

Ai nevoie de Normele pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here