Hotărârea nr. 1349/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement va intra în vigoare la 03 decembrie 2022.

Hotărârea reglementează accesul persoanelor cu nevoi speciale pe pârtiile de schi, cu referire la echipamentul acestora, și actualizează nivelul amenzilor.

Astfel, constituie contravenţii accesul pe pârtiile sau traseele de schi pentru agrement fără echipament adecvat pentru practicarea schiului şi snow-boardului sau fără echipament adaptat pentru persoanele cu nevoi speciale. Aceste încălcări se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

De asemenea, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte: 

a) exploatarea pârtiilor şi a traseelor de schi pentru agrement fără a fi omologate;

b) neasigurarea indicatoarelor de semnalizare, a balizelor şi a mijloacelor de protecţie în locurile şi la obstacolele periculoase;

c) neluarea măsurilor de interdicţie, totală sau parţială, a accesului pe pârtiile şi pe traseele de schi pentru agrement, în caz de ceaţă, viscol sau în cazul pericolului de declanşare a avalanşelor, precum şi în cazul utilizării acestora pentru antrenamente şi competiţii sportive;

d) efectuarea de lucrări pe pârtiile şi pe traseele de schi pentru agrement omologate, altele decât cele prevăzute în studiile şi proiectele de amenajare autorizate;

e)nerespectarea criteriilor minime de omologare, amenajare, întreţinere şi exploatare a pârtiilor şi traseelor de schi, prevăzute în anexele nr. 13 la Normele privind omologarea, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement, aprobate prin Ordinul ministrului turismului nr. 491/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

f) neasigurarea postului de prim ajutor pe pârtiile de schi pentru agrement omologate;

g) accesul sau circulaţia pe pârtiile ori traseele de schi pentru agrement cu automobile, tractoare sau orice alt tip de vehicul, fără drept, cu excepţia celor aparţinând serviciilor publice Salvamont, serviciilor de ambulanţă, poliţie, jandarmi, pompieri, precum şi altele asemenea.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here