18 Ianuarie, 2020

Noi reguli la plata online, din contul profesioniștilor în contul persoanelor fizice

Camera Deputaților are în dezbatere un proiect legislativ care a fost deja adoptat de Senat și care prevede ca, în cazul transferurilor de sume din contul profesioniștilor în contul persoanelor fizice, să nu mai fie necesară prezentarea documentelor justificative, dacă operațiunile se fac prin instrumente de plată cu acces la distanță.

Guvernul, inițiatorul actului normativ, susține în expunerea de motive că în aceste cazuri, în acest moment, Legea nr. 70/2015 prevede ca plătitorii să prezinte documentele justificative legale, aferente plăților respective. În practică însă, dacă operațiunile se fac prin internet banking, mobile banking, băncile sunt în imposibilitatea de a cere aceste documente justificative pentru efectuarea transferurilor.

Astfel, se impune o excepție de la aceste reguli, în cazul transferurilor prin instrumente de plată cu acces la distanță.

Vă reamintim că, potrivit legii (art. 1 alin. 1), operațiunile de încasări și plăți efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesioniști, persoane fizice care desfășoară activități în mod independent, asocieri și alte entități cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar. 

La art. 11, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

“(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazul operațiunilor efectuate prin instrumente de plată cu acces la distanță, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot transfera sume din contul lor în contul persoanelor fizice, cu condiția existenței documentelor justificative legale în evidența plătitorilor.”

De asemenea, actul normativ impune stabilirea sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării noilor prevederi.

Art. 12, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(2) Nerespectarea prevederilor art. 6 și art. 11 alin. (1) – (4) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 4.500 lei.”

Dacă va fi adoptat și deputați, proiectul legislativ va fi pus în aplicare.

Ai nevoie de Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu