Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, a adoptat în şedinţa de astăzi un proiect de lege care introduce noi reguli privind efectuarea ITP. Mai exact, inspecţia tehnică periodică va fi trecută dacă se constată doar deficienţe minore, în caz contrar aceasta trebuind repetată în maximum 30 de zile.

Articolul 2 din OG nr. 81/2000 se completează cu patru alineate care reglementează noi aspecte privind modalitate de efectuare a inspecţiei tehnice periodice, introducând şi tipurile de deficienţe ce vor fi urmărite.

În primul rând, reţinem faptul că ITP-ul se efectuează cu ajutorul tehnicilor şi echipamentelor disponibile, fără demontarea sau îndepărtarea unor părţi ale vehicului.

Pentru fiecare element inspectat, se stabileşte lista deficienţelor posibile şi a gradului de gravitate asociat acestora. Deficienţele se clasifică într-una din următoarele categorii, în funcţie de gravitatea acestora:

  • deficienţe minore – cele care nu au un efect semnificativ asupra siguranţei maşinii sau impact asupra mediului, precum şi alte neconformităţi minore;
  • deficienţe majore – deficienţele susceptibile să compromită siguranţa vehiculului, să aibă impact asupra mediului sau să-i pună în pericol pe ceilalţi participanţi la trafic, precum şi alte neconformităţi mai importante;
  • deficienţe periculoase – cele care constituie risc direct şi imediat la adresa siguranţei rutiere sau care au impact asupra mediului.

Un vehicul care prezintă deficienţe încadrabile la mai mult de o categorie din cele de mai sus este clasificat în categoria care corespunde deficienţei mai grave. Un vehicul care prezintă mai multe deficienţe la acelaşi element inspectat poate fi clasificat în categoria imediat superioară de gravitate, dacă se poate demonstra că efectul combinat al acestor deficienţe ar genera un risc mai mare la adresa siguranţei rutiere.

ATENŢIE! Dacă la inspecţia tehnică periodică se constată doar deficienţe minore, se consideră că aceasta a fost trecută iar vehiculul nu mai este supus din nou inspecţiei. În cazul în care se constată deficienţe majore sau periculoasă, ITP-ul se consideră ca nefiind trecut, fiind necesară o nouă inspecţie în maximum 30 de zile de la cea iniţială.

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea OG nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică a fost adoptat cu 278 de voturi pentru, însă se va aplica doar după publicarea actului în Monitorul Oficial.

Ai nevoie de OG nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here