O inițiativă legislativă care schimbă regulile de vânzare a terenurilor agricole atât pentru persoanele fizice, cât și pentru firme, a fost depusă în dezbatere publică la Senat, de către toți parlamentarii PSD.

Proiectul vizează modificarea Legii nr. 17/2014 astfel încât să se evite “vânzarea terenurilor agricole în extravilan în scopuri speculative”, principalele articole referindu-se la dreptul de preempțiune. Actuala lege prevede ca în cazul unei astfel de vânzări, au drept de preempțiune vecinii terenului respectiv, arendașii dacă există și statul. Inițiativa schimbă această ordine și pune pe primul loc rudele de gradul I ale proprietarului terenului, apoi arendașii, statul român și după aceea vecinii terenului în cauză. Dacă nicio persoană din cele cu drept de preempțiune nu și-a exprimat dorința de a cumpăra terenu, acesta va putea fi vândut unei persoane fizice, dar care trebuie să aibă domiciliul în localitatea în care se află terenul.

Art. 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) Înstrăinarea, prin vânzare, a ternurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea condițiilor de fond și de formă prevăzute de Codul civil și a dreptului de preempțiune al coproprietarilor și rudelor până la gradul I, al arendașilor, al statului român, prin Agenția Domeniilor Statului, precum și al proprietarilor de terenuri agricole vecini, în această ordine, la preț și în condiții egale.

În cazul arendașilor, aceștia trebuie să dețină contractul de arendare înregistrat cu minim un an înainte de data de publicare a ofertei de vânzare a terenului. În cazul mai multor vecini, primul care are drept de preempțiune este cel care deține terenul învecinat cu latura cea mai mare, apoi cel mai tânăr dintre vecini și cel care are reședința în localitatea în care se află terenul.

După art. 4 se introduce art. 4 indice 1:
(1) În cazul în care titularii dreptului de preempțiune nu își manifestă intenția de a cumpăra terenul, înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan se face către persoanle fizice cu respectarea următoarelor condiții cumulative:
  • a) Reședința/domiciliul situat în raza unității administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul care face obiectul ofertei de vânzare, stabilit pe o perioadă de 1 an anterior înregisrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în exravilan
  • b) Desfășurarea activităților agicole în raza unității administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul care face obiectul ofertei de vânzare, pentru o perioadă de cel puin 5 ani anterior înregistrării acestei oferte.
(2) Condițiile prevăzute la alin. (1) nu se aplică în cazul cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan de către tinerii fermieri, definiți conform reglementărilor europene și naționale.

În cazul cumpărătorilor persoane juridice, firmele respective trebuie să aibă perioada de 5 ani de contract anterior înregistrării ofertei de vânzare.

Și sancțiunile s-au modificat pentru încălcarea dreptului la preempțiune sunt prevăzute în proiect amenzi de la 100.000 lei la 200.000 lei și chiar cu nulitatea actelor încheiate, după caz.

Proiectul legislativ va fi dezbătut mai întâi la Senat, în procedură de urgență, apoi în Camera Deputaților, care este forul decizional.

Ai nevoie de Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here