25 Februarie, 2018

Noi reguli de procedură penală privind circulaţia pe drumurile publice vor intra în vigoare la 1 februarie 2014!

În momentul în care MAI-ul a lansat noul proiect de modificare a Codului rutier, nu uitaţi că alte măsuri au fost deja aprobate şi vor intra în vigoare de la 1 februarie 2014.

Citiţi mai jos amendamentele aduse în acest sens de Legea nr. 255/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 515/2013, dată pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale.

Legea de modificare a viitorului Cod de procedură penală a aprobat modificări la mai multe acte normative, pe criterii de corelare legislativă. Dintre acestea, vă atragem atenţia aici asupra modificărilor la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial nr. 670/2006, cu modificările şi completările ulterioare, modificări care vor intra în vigoare odată cu noul Cod de procedură penală, respectiv la 1 februarie 2014.

Permisul de conducere pentru o persoană condamnată

În prezent, actul de reglementare prevede că nu are dreptul să se prezinte la examen pentru obţinerea permisului de conducere persoana care a fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru:

• o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau
• pentru o infracţiune de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, produsă ca urmare a încălcării unei reguli de circulaţie, cu excepţia cazurilor când a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (1).

Modificarea priveşte cea de-a doua situaţie, urmând ca interzicerea dreptului de prezentare la examen, pentru obţinerea permisului de conducere a persoanei care a fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, să fie generată de o infracţiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârşită ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie, cu excepţia cazurilor când a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (1), la care ne vom referi mai jos, dat fiind că şi acestea urmează să fie modificate.

» Modificări: În stânga puteţi vedea forma actuală a art. 24 alin. (6), iar în dreapta forma viitoare (modificarea se va aplica de la 1 februarie 2014).
(Atenţie! Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragrafe) este o facilitate disponibilă numai pentru abonaţii Lege5 Online. Alege un abonament de AICI!)

art24Sursa foto: Lege5 Online

Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule

În forma actuală, Ordonanţa de urgenţă prevede că suspendarea se dispune, între altele, pentru o perioadă de 90 de zile când:

• fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost urmărită ca infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, precum şi
• în cazul accidentului de circulaţie din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane şi instanţa de judecată sau procurorul a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale, dacă pentru regula de circulaţie încălcată prezenta ordonanţă de urgenţă prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce.

Prin amendamentele ce vor fi introduse de Legea nr. 255/2013, pentru cea de-a doua situaţie textul modificat se referă la cazul în care, referitor la accidentul de circulaţie din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane, instanţa de judecată sau procurorul a dispus clasarea, renunţarea la urmărirea penală, renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei, dacă pentru regula de circulaţie încălcată prezenta ordonanţă de urgenţă prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce.

Verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie

Ordonanţa de urgenţă prevede că până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, conducătorul de autovehicul şi tramvai trebuie să se prezinte la serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenţă, pentru verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie. Una dintre situaţiile când prezentarea la verificare este obligatorie este generată de cazul când fapta a fost urmărită ca infracţiune, iar instanţa de judecată sau procurorul a dispus înlocuirea răspunderii penale cu una dintre sancţiunile cu caracter administrativ prevăzute la art. 91 din Codul penal; 

Prin modificarea care va intra în vigoare de la 1 februarie 2014, această situaţie se referă la cazul  când fapta a fost urmărită ca infracţiune, iar procurorul a dispus clasarea ori renunţarea la urmărirea penală sau instanţa a dispus renunţarea la aplicarea pedepsei ori amânarea aplicării pedepsei.

Când este permisă prezentarea la examen pentru obţinerea unui nou permis de conducere

Potrivit art. 116 (1) din ordonanţa de urgenţă, persoana al cărei permis de conducere a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătoreşti de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) şi la art. 115 alin. (1) se poate prezenta la examen pentru obţinerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, după caz, dacă a intervenit una dintre situaţiile următoare:

a) au trecut şase luni de la data executării pedepsei amenzii sau a pedepsei în regim de privare de libertate ori la locul de muncă;
b) a trecut un an de la data graţierii pedepsei sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei ori suspendarea executării pedepsei sub supraveghere; în viitoarea formă, acest text prevede situaţia când a trecut un an de la data graţierii pedepsei sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;
c) a intervenit amnistia;
d)  interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupaţia de conducător de autovehicule, prevăzută la art. 64 lit. c) din Codul penal, a expirat sau a fost revocată. în viitoarea formă, acest text prevede situaţia când interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupaţia de conducător de autovehicule, prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal, a expirat sau a fost revocată.

Textul la care se face trimitere, în forma pe care şi Codul penal o va avea de la 1 februarie 2014, prevede că pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi constă în interzicerea exercitării, pe o perioadă de la unu la cinci ani, a dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanţă.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu