Începând cu data de 23 septembrie 2011, A.N.R.M.A.P. va evalua toate documentaţiile de atribuire, înainte de transmiterea spre publicare a invitaţiei/anunţului de participare. Noua atribuţie a A.N.R.M.A.P. a fost stabilită prin Hotărârea de Guvern nr. 801/2011.

Astfel, începând de luni, 26 septembrie 2011, autorităţile contractante nu vor mai putea transmite spre publicare niciun anunţ/invitaţie de participare fără ca documentaţia de atribuire aferentă procedurii în cauză sa fie evaluată şi acceptată în prealabil de către A.N.R.M.A.P.

Evaluarea va viza doar conformitatea cu legislaţia aplicabilă în domeniul achiziţiilor publice a documentaţiei de atribuire aferente contractelor de achiziţie publică sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

Funcţia de evaluare se va realiza prin mijloace electronice, prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (S.E.A.P.). In acest sens, operatorul S.E.A.P. are obligaţia ca, până la publicarea invitaţiei/anunţului de participare, să asigure numai A.N.R.M.A.P. accesul imediat şi nerestricţionat la documentaţia de atribuire şi la notele justificative prevăzute de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, încărcate integral de către autorităţile contractante şi semnate cu semnătura electronică.

Pentru punerea în aplicare a noului sistem de încărcare a documentaţiei de atribuire prealabil anunţului/invitaţiei de participare, site-ul www.e-licitatie.ro nu va fi funcţional începând cu data de 23 septembrie 2011, orele 00.00 până în data de 25 septembrie 2011, orele 24.00.

”Noile modificări reprezintă o revizuire fundamentală a sistemului naţional al achiziţiilor publice, prin care se doreşte crearea unui filtru real de prevenţie. Evaluarea de către A.N.R.M.A.P. a documentaţiei de atribuire înaintea publicării în SEAP a invitaţiei/anunţului de participare are ca scop eliminarea criteriilor prin care se direcţionează sau se restricţionează participarea operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică. Contăm pe faptul că această măsură va scădea numărul contestaţiilor la documentaţiile de atribuire depuse la CNSC. Din punctul nostru de vedere, este măsura optimă de curăţare a sistemului achiziţiilor publice şi de întărire a concurenţei reale. Fiind o măsură cu caracter reformator, lansez un apel către toţi actorii implicaţi în procedurile de achiziţie publică să ne susţină şi să înţeleaga eventualele mici neconcordanţe de început ale sistemului implementat prin intermediul operatorului SEAP. Avem convingerea că măsurile luate vor duce la îmbunătăţirea calităţii procedurilor de achiziţii publice şi, implicit, la eficientizarea cheltuirii banului public, fie el provenind din bugetul naţional sau din fonduri europene”, a declarat preşedintele A.N.R.M.A.P., Cristina Trailă.

Sursa: fonduri-structurale.ro/www.anrmap.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here