Potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial al Curţii Constituţionale-CCR (www.ccr.ro) în data de 21.05.2019, “Curtea Constituţională … cu unanimitate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate și a constatat că dispozițiile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare și sintagma „cu excepţia personalului militar în activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special” din art. 61 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate sunt neconstituționale. 

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanței de judecată care a sesizat CCR. 

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Plenul Curții CCR vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Care este conţinutul textelor de lege analizate de CCR? 

Art. 61 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005: „Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt aplicabile şi persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în ministerele şi instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, cu excepţia personalului militar în activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special. ”

Art. 15 alin. (2) din Legea nr. 80/1995: „Cadrele militare în activitate, femei şi bărbaţi, au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 7 ani, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.” 

Ce efecte produce Decizia CCR din data de 21.05.2019 mai sus amintită? 

În condiţiile declarării ca neconstituţională a prevederilor art. 61 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/200 și art. 15 alin. (2) din Legea nr. 80/1995, se impune şi constatarea efectelor deciziei CCR în urma admiterii respectivei excepţii de neconstituţionalitate.

Potrivit art. 147 alin. (1) din Constituţie, „Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept”.

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 147 alin. (4) din Constituţie: „Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.” 

Concluzionând, ce trebuie să înţeleagă cititorul urmare a pronunţării Deciziei respective? 

În intervalul de la data pronunţării deciziei CCR (21.05.2019) până la data publicării deciziei respective în Monitorul Oficial al României trebuie respectate încă prevederile art. 61 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 și art. 15 alin. (2) din Legea nr. 80/1995.

De la data publicării deciziei respective în Monitorul Oficial al României, aceasta este general obligatorie şi are putere numai pentru viitor.

Un interval de 45 de zile de la data publicării respectivei decizii a CCR în Monitorul Oficial al României dispozițiile constatate ca fiind neconstituţionale, în speţă prevederile art. 61 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 și art. 15 alin. (2) din Legea nr. 80/1995, sunt suspendate de drept, ceea ce înseamnă practic că ele nu mai sunt aplicabile. Tot în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, pot pune de acord prevederile neconstituţionale- în speță prevederile art. 61 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 și art. 15 alin. (2) din Legea nr. 80/1995, cu dispoziţiile Constituţiei.

După intervalul de 45 de zile de la data publicării respectivei decizii a CCR în Monitorul Oficial al României dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale, în speţă prevederile art. 61 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 și art. 15 alin. (2) din Legea nr. 80/1995, îşi încetează efectele juridice dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu au pus de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei.

Ai nevoie de O.U.G. nr. 158/2005 și de Legea nr. 80/1995? Poți cumpăra actele la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI şi de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here