Ministerul Sănătății a publicat ieri în Monitorul Oficial Ordinul nr. 994/2018 care modifică și completează Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul MS nr. 119/2014. În privința ștrandurilor și a piscinelor publice, a fost introdus un capitol cu totul nou, care conține 17 articole, al căror conţinut îl regăsiţi în continuare.

Astfel, normele igienico-sanitare în domeniul funcționării și exploatării piscinelor de uz public stabilesc la art. 98 că protejarea sănătății utilizatorilor unei piscine se asigură prin:

 • filtrarea și dezinfecția apei din piscină, cu scopul îndepărtării particulelor, poluanților, microorganismelor și altora;
 • utilizarea echipamentelor specifice pentru distribuția eficientă a dezinfectatului în bazin și îndepărtarea apei contaminate;
 • curățarea bazinului pentru eliminarea biofilmului de pe suprafețe, a sedimentelor depuse pe fundul bazinului, precum și a particulelor absorbite de filtre;
 • ventilarea corespunzătoare a piscinelor acoperite, pentru îndepărtarea, în principal, a produșilor secundari volatili de dezinfecție și reducerea nivelului de radon.

Art. 99 prevede condiți igiencio-sanitare noi, cum ar fi căile de circulație separate, pentru persoanele încălțate și pentru persoanele care utilizează bazinul și care pot fi încălțate cu papuci de baie sau cu picioarele desculțe.

Următorul articol se referă la condițiile de siguranță – ca de exemplu asigurarea unui finisaj antiderapant atât la pardoseală, cât și la suprafața adiacentă bazinului, inclusiv scările de acces – dar şi alte reguli precum:

 • numărul treptelor/scărilor se stabilește în funcție de mărimea și tipul bazinului. Scările vor avea profiluri rotunjite și forma adaptată folosirii fără risc de accidentare;
 • marginea bazinului se prevede cu un sistem de care utilizatorii să se poată prinde, realizat în conformitate cu reglementările tehnice, în funcție de tipul bazinului;
 • prevederea treptei de odihnă, realizată în conformitate cu reglementările tehnice în pereții bazinului, și care este în funcție de adâncimea apei din bazin;
 • marcarea vizibilă a adâncimii bazinului, realizată pe marginile acestuia, cel puțin în următoarele puncte: la intrarea în bazin, în locurile corespunzătoare adâncimilor minime și maxime, în zonele în care adâncimea crește brusc peste 1,5 m și la mijlocul bazinului, pentru bazinele cu fund plat sau pantă constantă;
 • realizarea de finisaje interioare care să asigure izolația termică, precum și tratarea suprafețelor cu substanțe antifungice în cazul piscinelor acoperite;
 • respectarea reglementărilor tehnice referitoare la condițiile termohigrometrice, iluminat, acustice și de ventilare, în vigoare la data realizării piscinelor.

Art. 101 prevede ca proprietarul sau administratorul piscinei să fie obligat să numească un responsabil de piscină, care va verifica tot timpul ca normele de igienă și siguranță nou impuse să fie respectate, conform unui plan de organizare pe care îl va întocmi.

Articolele 102 -111 conțin prevederi referitoare la parametrii pe care trebuie să îi îndeplinească apa din piscină, din care menţionăm:

• bazinele de înot/piscinele pot fi umplute cu apă potabilă sau cu apă de mare. În cazul în care apa de umplere se obține local din alte surse decât de la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă, aceasta trebuie să fie conformă cu prevederile legale din domeniu;

• piscinele acoperite sau descoperite, precum și piscinele care folosesc apă de mare se dotează cu sisteme de filtrare și dezinfecție a apei, astfel încât calitatea apei să se încadreze în valorile maxime admise prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 546/2008 privind gestionarea calității apei de îmbăiere, cu modificările și completările ulterioare;

• temperatura și pH-ul apei din bazine se măsoară și se înregistrează zilnic, cu următoarea frecvență:

a) cu o oră înainte de deschiderea piscinei; și

b) la fiecare trei ore pe toată durata programului de funcționare.

• responsabilul de piscină este obligat să realizeze monitorizarea calității apei de îmbăiere;

• pentru a permite curățarea corespunzătoare și dezinfecția întregii suprafețe a bazinului este necesară golirea completă, cel puțin o dată pe an și, obligatoriu, înainte de fiecare început de sezon, în cazul funcționării sezoniere, pentru bazinele cu sisteme de recirculare a apei;

• toate piscinele de uz public alimentate cu apă potabilă trebuie prevăzute cu sisteme de recirculare și tratare a apei;

• pentru bazinele fără recirculare, dar cu primenire continuă a apei, apa se va schimba zilnic cel puțin 1/3 din volumul apei din bazin și se va asigura golirea, spălarea și dezinfecția acestuia la cel mult 3 zile;

Ultimele patru articole conțin normele pe care trebuie să le îndeplinească un bazin acoperit, un strand sau o piscină publică, în privința dotărilor de igienă:

 • piscinele se dotează, obligatoriu, cu vestiare, grupuri sanitare și dușuri, separate pentru femei și bărbați;
 • regulamentul privind utilizarea piscinelor și măsurile de igienă se afișează într-un loc vizibil și accesibil utilizatorilor, la intrarea în piscină. În perioada de utilizare a piscinei nu se va depăși numărul maxim de persoane aflate simultan în piscină/bazin, astfel cum este prevăzut prin proiect. Numărul maxim de utilizatori se menționează în regulamentul de utilizare a piscinei;
 • accesul persoanelor în bazin este permis numai după ce, în prealabil, au făcut duș și au trecut cu picioarele prin pediluviu/dușul pentru picioare;
 • accesul în piscine al persoanelor purtătoare de boli transmisibile, plăgi deschise, dermite sau dermatoze este interzis. Această cerință va fi menționată în regulament.

Ai nevoie de Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here