Legea nr. 23/2022 pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 este în vigoare de la 17 ianuarie 2022.

Acum, federaţiile sportive naţionale care primesc finanţare de la bugetul de stat, prin intermediul Ministerului Sportului, au următoarele obligaţii în domeniul transparenţei publice:

a) să deţină o pagină proprie de internet;

b) să permită vizualizarea, pe pagina proprie de internet, a statutului federaţiei, precum şi a altor acte constitutive, dacă este cazul;

c) să publice pe pagina proprie de internet şi să actualizeze, atunci când intervin modificări, structura organizatorică, numele şi prenumele persoanelor din conducerea federaţiei, bugetul anual al federaţiei, programele şi strategiile proprii, regulamentele, lista cluburilor sportive afiliate, numărul sportivilor legitimaţi pe categorii de vârstă, numărul antrenorilor şi instructorilor pe ramură sportivă, calendarul competiţional naţional şi internaţional, precum şi alte materiale de interes public.

Nerespectarea prevederilor constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei şi/sau pierderea eligibilităţii pentru finanţare din fondurile Ministerului Sportului

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here