Un domeniu în care doar cei din sistem cunosc detaliile privind drepturile şi obligaţiile, dar care merită atenţie, mai ales prin apariţia unor reglementări recente. 

Succint, despre organizare

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 reglementează exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Ordonanţa a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârile sunt aprobate de Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.454/2014, cu modificările și completările ulterioare, au fost aprobate Normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în regim independent. 

Experienţa profesională pentru cabinetul de practică independentă

Prin Hotărârea nr. 3/2018 privind experiența profesională a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali care solicită înființarea cabinetului de practică independent, aprobată de Consiliul naţional al Ordinului, se stabileşte că asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care solicită înființarea cabinetului de practică independentă trebuie să dețină o experiență profesională de minimum 5 ani  în exercitarea efectivă, legală, neîntreruptă și cu normă întreagă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă sau a profesiei de asistent medical.

Hotărârea este în vigoare din 29 martie, când a fost publicată în Monitorul oficial nr. 278/2018, dată la care se abrogă Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 20/2015, nepublicată în Monitorul oficial. 

Avizul pentru exercitarea profesiei ca persoană fizică independentă

Hotărârea nr. 2/2018 a Consiliului naţional a stabilit că avizul anual pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali care își exercită profesia ca persoană fizică independentă se eliberează numai persoanelor care fac dovada încheierii unor contracte cu unități sanitare autorizate conform legii în vederea furnizării de servicii de îngrijiri medicale potrivit calificării profesionale dobândite.

Hotărârea este în vigoare din 29 martie, data publicării în Monitorul official nr. 278/2018. 

Asigurarea de răspundere civilă în domeniul medical

Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care își exercită profesia de asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali sunt obligaţi să încheie asigurări de răspundere civilă în domeniul medical la o valoare minimă a riscului asigurat, după cum urmează:

  • asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care exercită profesia în unități sanitare cu paturi, centre de primire urgențe și unități de primiri urgențe, servicii de ambulanțe, echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro;
  • asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care exercită profesia în unități de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare, echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro;
  • asistenții de farmacie, asistenții medicali specialitatea igienă și sănătate publică și asistenții care își desfășoară activitatea în institute/secții de medicină legală, echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro.

Asigurările de răspundere civilă în domeniul medical se vor încheia numai cu societăți de asigurări autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul asigurări.

Valorile prevăzute pentru riscul asigurat sunt minimale, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali având libertatea ca, în funcție de specificul locului de muncă și activităților efectiv desfășurate, să încheie contracte de asigurare pentru răspundere civilă profesională la valori mai mari.

Reglementările au fost stabilite prin Hotărârea Consiliului naţional nr. 5/2018 în vigoare din 29 martie, când a fost publicată în Monitorul oficial nr. 278/2018, dată de la care se abrogă hotărârile Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 21/2008 privind stabilirea valorii minim asigurate pentru răspundere civilă în domeniul medical și nr. 23/2010 privind completarea Hotărârii Consiliului național nr. 21/2008 privind stabilirea valorii minim asigurate pentru răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, hotărâri care nu au fost publicate în Monitorul Oficial. 

Asigurarea pentru răspunderea civilă profesională suplimentară

Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care își exercită profesia ca titulari de cabinete de practică independentă vor încheia asigurări de răspundere civilă profesională suplimentară la o valoare minimă a riscului asigurat egală cu echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro.

Asigurările de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională se vor încheia numai cu societăți de asigurări autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Obligaţiile sunt stabilite prin Hotărârea nr. 1/2018 a Consiliului naţional al Ordinului, publicată în Monitorul oficial nr. 27872018 şi este în vigoare din 29 martie, dată de la care se abrogă hotărârile Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 15/2015 și nr. 22/2015, nepublicate în Monitorul Oficial.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here