19 Ianuarie, 2020

Noi norme UE pentru cetățenii care lucrează în alt stat membru.

Începând cu data de 16 februarie, în întreaga Uniune Europeană se aplica noile norme care reduc formalitățile și birocrația pentru cetățenii care lucrează în alt stat membru decât cel de origine, conform unei comunicări a Comisiei Europene. Normele au fost adoptate în 2016, țările având la dispoziție 2 ani pentru a se adapta la Regulament.

Noile norme reduc procedurile birocratice legate de obținerea ștampilei care demonstrează că actele oficiale aduse sunt autentice. În prezent, cetățenii care lucrează, locuiesc sau se mută definitiv în altă țară din Uniune trebuie să obțină o ștampilă pentru a demonstra autenticitatea documentelor oficiale – certificate de naștere, căsătorie sau deces. Conform noului Regulament, această ștampilă și procedurile legate de obținerea sa nu vor mai fi necesare, în cele multe cazuri, cetățenii fiind obligași să aplice doar o traducere legalizată/oficială a documentului lor oficial. În același timp, regulamentul prevede garanții solide pentru prevenirea fraudei.

Regulamentul vizează documente oficiale referitoare la: 

- naștere

- faptul că o persoană este în viață

- deces

- nume

- căsătorie, inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă

- divorț, separarea de drept sau anularea căsătoriei

- parteneriatul înregistrat, inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de parteneriat înregistrat

- desfacerea unui parteneriat înregistrat, separarea de drept sau anularea unui parteneriat înregistrat

- filiație

- adopție

- domiciliu și/sau reședință

- cetățenie

- absența cazierului judiciar și

- dreptul de a vota și de a candida la alegerile locale și la alegerile pentru Parlamentul European.

De asemenea, cetățenii pot solicita un formular standardizat multilingv, disponibil în toate limbile oficiale ale UE, urmând a fi prezentat ca instrument util pentru traducerea documentelor oficiale respective, care să fie atașat la acestea, evitându-se astfel cerința traducerii lor. (n.r. formularele multilingve sunt postate pe portalul e-justitie).

Regulamentul stabilește și garanții împotriva fraudei: în cazul în care o autoritate destinatară are îndoieli întemeiate cu privire la autenticitatea unui document oficial, va putea verifica autenticitatea acestuia cu autoritatea emitentă din cealaltă țară a UE prin intermediul unei platforme IT existente, Sistemul de Informare a Pieței Interne (IMI).

Conform datelor oficiale, aproximativ 17 milioane de cetățeni ai UE trăiesc într-o altă țară din UE decât țara lor de origine, iar alte  2 milioane de cetățeni trec zilnic granițele țării de origine pentru a munci sau pentru a studia în alt stat.

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu