Legea nr. 80/1995 referitoare la statutul cadrelor militare se modifică și completează printr-o OUG adoptată de Guvernul României. Această decizie legislativă este parte a eforturilor de consolidare a resurselor umane din cadrul structurilor de apărare, ordine publică și securitate națională.

Se propune includerea soldaților și gradaților profesioniști care au absolvit studii liceale în procesul de formare a subofițerilor, nu doar a celor cu studii postliceale sau superioare. De asemenea, subofițerii sanitari pot fi pregătiți în instituții civile cu profil medical, atât postliceale, cât și superioare.

În plus, se introduce regula conform căreia primul grad de ofițer se acordă la absolvirea anului IV de studii, similar absolvenților instituțiilor militare de învățământ.

Toți studenții și elevii școlarizați în instituții civile pentru nevoile sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională vor încheia contracte cu instituțiile militare pentru o durată inițială de 8 ani, la fel ca cei admiși în instituțiile militare.

În afara Ministerului Apărării Naționale, se elimină limita de vârstă de 45 de ani pentru persoanele cu pregătire adecvată care doresc să devină cadre militare în cadrul altor instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.

Aceste modificări legislative au ca efect imediat reducerea deficitului de subofițeri și, implicit, consolidarea capacității de reacție a unităților militare la schimbările neprevăzute din mediul de securitate.

Vezi aici Legea nr. 80/1995 referitoare la statutul cadrelor militare

Vezi aici OUG care modifică statutul cadrelor militare

Vezi aici alte articole despre cadrele militare

www.lege5.ro

Rapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here