MFP a lansat, recent, un proiect de ordonanţă de urgenţă care prevede modificări la Codul fiscal şi alte acte normative, acesta fiind adoptat de către Guvern în şedinţa de ieri, 10 decembrie 2014. Publicat pe site-ul ministerului, proiectul propune modificări la Codul fiscal – din care reţinem pe cele de interes imediat pentru utilizatorii LegeStart – şi la Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Impozitul pe venit

Proiectul prevede eliminarea din Codul fiscal, pentru contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor şi venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură a dispoziţiilor referitoare la obligaţiile privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă şi a celor referitoare la completarea Registrului – jurnal de încasări şi plăţi şi a Registrului-inventar.

Reglementările privind evidenţă contabilă sunt cele prevăzute de legislaţia în materie.

Se precizează excepţiile de la obligaţiile privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în Codul fiscal, în cadrul categoriilor de venituri.

Se introduce obligaţia privind completarea Registrului de evidenţă fiscală, modelul şi conţinutul acestui registru urmând să fie aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Taxa pe valoarea adăugată

Serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune. Prin O.U.G. nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare au fost transpuse în legislaţia naţională prevederile art. 5 din Directiva 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte locul de prestare a serviciilor. Transpunerea acestor prevederi presupune şi implementarea unei scheme speciale de simplificare. Se propune, în acest sens:

  • definirea serviciilor de radiodifuziune şi televiziune, pentru a se asigura aplicarea uniformă a noilor reguli privind locul prestării acestor servicii către persoane neimpozabile, începând cu 1 ianuarie 2015;
  • schimbarea monedei (din lei în euro) în care se vor întocmi declaraţiile speciale de TVA şi în care se va achita suma TVA datorată în statele membre de consum de către persoanele impozabile care vor aplica regimurile speciale pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, prestate către persoane neimpozabile, începând cu data de 1 ianuarie 2015.

Înregistrarea în scopuri de TVA. În ceea ce priveşte înregistrarea în scopuri de TVA, în prezent se aplică o serie de criterii pentru a determina dacă societăţile comerciale justifică intenţia şi au capacitatea de a desfăşura activităţi economice. Aceste criterii se aplică doar în momentul înregistrării acestora în scopuri de TVA. Ulterior înregistrării, nu se anulează codul de TVA pe baza unor criterii similare.

Nota de fundamentare a proiectului de ordonanţă de urgenţă apreciază că aportul TVA la bugetul general consolidat al statului a fost puternic afectat de fenomene de evaziune fiscală complexe, caracterizate prin implicarea unui număr semnificativ de persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA, în lanţuri tranzacţionale organizate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

Aceste persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA fie nu au prezentat risc fiscal la înregistrare, fie au fost înregistrate în scopuri de TVA prin atingerea sau depăşirea plafonului de scutire, fără posibilitatea de a fi evaluat riscul ca aceştia să nu aibă un comportament fiscal adecvat ulterior înregistrării.

Modificările propuse urmăresc să identifice posibile societăţi fantomă cât se poate de repede, de exemplu la înregistrarea în scopuri de TVA, şi să se împiedice societăţile fantomă să intre în sistemul TVA. Prin urmare, trebuie să se evalueze riscul tuturor înregistrărilor noi de TVA şi, dacă se poate, să se refuze înregistrarea. Verificarea la înregistrare ar urma să permită administraţiei fiscale să identifice şi să oprească frauda din timp.

Pe lângă controlul la înregistrare, autorii proiectului prevăd o strategie de identificare timpurie, pentru a identifica fraudele societăţilor fantomă. În acest context, întrucât în prezent numai contribuabilii nou înfiinţaţi şi cei care se înregistrează prin opţiune ca plătitori de TVA, ulterior înregistrării fiscale, sunt supuşi verificării criteriilor de înregistrare care sunt stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, se prevede ca prin lege să se stabilească şi o altă categorie de contribuabili care vor fi supuşi acestei obligaţii, respectiv toate persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA de către organele fiscale şi care solicită reînregistrarea în scopuri de TVA.

Totodată, se prevede crearea unui mecanism de evaluare periodică a unor categorii de persoane impozabile deja înregistrate în scopuri de TVA care pot prezenta risc crescut:

  • în cazul persoanelor impozabile care sunt înregistrate în scopuri de TVA prin depăşire de plafon;
  • de fiecare dată când persoana impozabilă are înscris în registrul comerţului menţiuni privind modificarea sediului social;
  • de fiecare dată când persoana impozabilă are înscris în registrul comerţului menţiuni privind schimbarea asociaţilor şi/sau administratorilor.

Accize şi alte taxe speciale

Pentru prevenirea fluctuaţiei veniturilor din accize la bugetul de stat în funcţie de variaţiile de curs valutar lei/euro stabilite de Banca Central Europeană la data de 1 octombrie a fiecărui an, funcţie de care se stabileşte nivelul în lei a accizelor pentru anul următor, precum şi pentru păstrarea valorii reale a a acestor venituri şi a predictibilităţii atât pentru bugetul de stat cât şi pentru mediul de afaceri, este necesară stabilirea nivelului accizelor în lei şi actualizarea cu creşterea preţurilor de consum.

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2015 nivelul accizelor va fi exprimat în lei pe unitatea de măsură utilizând nivelul în lei practicat în anul 2014. Începând cu anul 2016, nivelul astfel obţinut se actualizează anual cu creşterea preţurilor de consum, din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului anterior celui de aplicare, comunicată oficial de Institutul Naţional de Statistică până la data de 15 octombrie.

Contribuţii sociale obligatorii la venituri din activităţi independente

Proiectul de act normativ prevede corelaţii cu prevederile Titlului III din Codul fiscal, referitoare la eliminarea sintagmei „pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă” şi înlocuirea acesteia cu sintagma „pe baza datelor din contabilitate”, ca urmare a propunerilor de modificare a Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a proiectului de Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă.

Atenţie! Aceste prevederi sunt extrase din forma de proiect a ordonanţei de urgenţă şi nu sunt valabile până la publicarea actului normativ în Monitorul Oficial!

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here