OpANAF nr. 673/2018, publicat astăzi în Monitorul Oficial nr. 243/2018, aprobă modelele, precum şi caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi de păstrare a următoarelor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, cum ar fi:

  • Decizia de anulare a actului administrativ fiscal;
  • Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale stabilite în urma preluării acestora de la contribuabilii radiaţi;
  • Cerere referitoare la opţiunea de înştiinţare privind modul în care a fost efectuată stingerea obligaţiilor fiscale.

Decizia de anulare a actului administrativ fiscal se completează în cazul în care se anulează un act administrativ, fie din oficiu, fie la cererea contribuabilului.

Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale stabilite în urma preluării acestora de la contribuabilii radiaţi se completează pentru preluarea obligaţiilor fiscale ca urmare a încadrării contribuabilului în una dintre următoarele situaţii, potrivit art. 23 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală:

  • moştenitorul care a acceptat succesiunea debitorului, în condiţiile dreptului comun;
  • cel care preia, în tot sau în parte, drepturile şi obligaţiile debitorului supus divizării, fuziunii ori transformării, după caz;
  • persoana fizică ce desfăşoară o profesie liberă răspunde pentru obligaţiile fiscale datorate ca urmare a exercitării profesiei.

Cerere referitoare la opţiunea de înştiinţare privind modul în care a fost efectuată stingerea obligaţiilor fiscale se completează pentru aplicarea prevederilor art. 165 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală conform cărora organul fiscal central competent comunică modul în care a fost efectuată stingerea obligaţiilor fiscale, cu cel puţin 5 zile înainte de următorul termen de plată a obligaţiilor fiscale.

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here