Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a lansat spre dezbatere publică un proiect de ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condiţiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, conform unui anunţ postat pe site-ul instituţiei.

Principalul aspect prevăzut în proiectul de act normativ îl constituie aprobarea a două modele de formulare referitoare la anularea înregistrării în scopuri de TVA.

1. Formularul 096 – “Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condiţiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153”.

Scopul declaraţiei constă în anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care nu au depăşit plafonul de scutire pentru anul în curs şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de taxă pe valoare adăugată.

Declaraţia se difuzează gratuit şi se întocmeşte în 2 exemplare de persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA sau de împuternicitul/ reprezentantul legal. Originalul circulă la organul fiscal, iar copia la contribuabil.

Descarcă modelul de declaraţie propus de ANAF! Click aici!

2.  “Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condiţiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal”.

Scopul deciziei constă în anularea înregistrării în scopuri de TVA în condiţiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal.

Decizia se difuzează gratuit şi se întocmeşte în dublu exemplar de către organul fiscal competent. Originalul circulă la contribuabil, iar copia la organul fiscal.

 Descarcă modelul de decizie propus de ANAF! Click aici!

Atât declaraţia, cât şi decizia se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Organele fiscale competente anulează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care s-au înregistrat în perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2012 şi care solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, dacă aceste persoane impozabile s-au înregistrat ca urmare a depăşirii plafonului de scutire.

 Proiectul de act normativ vizează:

– art. 12 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 152 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. II alin. (1) lit. e) şi f) şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

– art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here