Printr-o propunere de regulament din 7 decembrie, Comisia pune bazele unei pieţe europene puternice pentru fondurile de investiţii sociale. Se introduce o nouă etichetă – „Fond de antreprenoriat social european”, astfel încât investitorii să poată identifica uşor fondurile care se concentrează pe investiţii în întreprinderi sociale europene.

Întreprinderile sociale sunt companii care au un impact social pozitiv şi care urmăresc mai degrabă atingerea unor obiective sociale decât maximizarea profitului. Acest sector, aflat în plină creştere, reprezintă deja 10 % din totalul companiilor europene şi angajează peste 11 milioane de salariaţi în Europa. Deşi aceste companii primesc adesea sprijin public, investiţiile private prin intermediul fondurilor care investesc în antreprenoriatul social rămân vitale pentru dezvoltarea lor. Totuşi, aceste fonduri de investiţii sociale specializate sunt rare sau nu sunt suficient de mari. Investiţiile transfrontaliere în astfel de fonduri sunt mult prea complicate şi presupun costuri ridicate.

Soluţia avansată de Comisie prevede că, după ce îndeplinesc cerinţele prevăzute în propunere, administratorii fondurilor de investiţii sociale vor putea să îşi promoveze fondurile în toată Europa. Pentru a obţine eticheta, un fond trebuie să dovedească faptul că investiţiile sunt dedicate în mare parte (70 % din capitalul primit de la investitori) sprijinirii întreprinderilor sociale. Prin stabilirea unor reguli uniforme privind informarea investitorilor, aceştia vor putea obţine informaţii clare și utile cu privire la respectivele investiţii.

Michel Barnier, comisarul pentru piaţa internă, a declarat: „Întreprinderile sociale reprezintă exact tipul de inovare și de dezvoltare inteligentă, favorabilă incluziunii şi sustenabilă de care economia europeană are atâta nevoie acum. Noile măsuri pe care le propunem vor contribui la crearea de întreprinderi sociale în toată Europa şi vor facilita accesul acestora la sprijinul financiar de care au nevoie pentru a se dezvolta, în special în această perioadă economică dificilă.”

Principalele elemente ale propunerii

O marcă UE recunoscută pentru fondurile de antreprenoriat social. În prezent, investitorii pot avea dificultăţi în a identifica fondurile care investesc în întreprinderi sociale, ceea ce poate submina încrederea în piaţa antreprenoriatului social. Pe de altă parte, fondurile de investiţii sociale pot avea dificultăţi în a se diferenţia de alte fonduri, ceea ce poate afecta dezvoltarea sectorului. Regulamentul adoptat de Comisie creează o marcă comună: „Fondul de antreprenoriat social european”. Datorită acestei etichete, investitorii vor şti că cea mai mare parte a investiţiei lor va merge către întreprinderi sociale. În plus, datorită mărcii comune la nivelul UE, investitorilor din toată Uniunea Europeană le va fi mult mai ușor să identifice aceste fonduri.

Informaţii de o calitate mai bună pentru investitori. Aşa cum investitorii pot avea dificultăţi în a identifica fondurile care investesc în întreprinderi sociale, informaţiile disponibile despre aceste fonduri şi despre activităţile lor pot fi dificil de comparat şi de utilizat. Prin urmare, este vital să se creeze un cadru UE comun pentru aceste informaţii. Toate fondurile care vor folosi noua marcă vor trebui să publice informaţii clare despre tipurile de întreprinderi sociale pe care le vizează, despre modalităţile de selectare, precum şi despre modul în care vor sprijini întreprinderile sociale şi modul în care va fi monitorizat şi raportat impactul social.

O evaluare mai precisă a performanţelor. Impactul preconizat constituie un factor important de care investitorii ţin cont atunci când aleg dintre diverse fonduri de investiţii sociale. Măsurile propuse conțin prevederi clare privind obligaţia fondurilor de a informa investitorii cu privire la modul în care vor asigura monitorizarea şi întocmirea de rapoarte privind impactul. Totuşi, va fi nevoie, probabil, de mai mult decât atât. Comisia îşi va continua eforturile pentru a dezvolta noi modalităţi, mai eficiente şi cu un grad de comparabilitate mai ridicat, de măsurare a performanţelor sociale ale investiţiilor. Aceasta va permite dezvoltarea unei pieţe a investiţiilor mai transparente şi va duce la o creștere a încrederii investitorilor.

Eliminarea barierelor legate de atragerea de fonduri în Europa. Regulile aplicabile fondurilor de investiţii sociale diferă de la un stat membru la altul şi adesea sunt complexe şi costisitoare. Din acest motiv, noile propuneri vor simplifica regulile. De exemplu, cu ajutorul unui paşaport european, fondurile de antreprenoriat social ar putea atrage fonduri din toată Europa. Administratorii de fonduri nu vor fi forţaţi să utilizeze noul cadru, însă dacă fac acest lucru, vor putea avea acces la investitori din toată Uniunea Europeană şi vor beneficia de o marcă UE uşor de recunoscut, în care investitorii vor avea o încredere tot mai mare şi pe care o vor căuta.

● Disponibilitatea pentru investitori: Deoarece investiţiile în întreprinderi sociale pot fi riscante, eticheta „Fond de antreprenoriat social european” va fi disponibilă, într-o primă etapă, doar investitorilor profesionişti. După ce cadrul devine complet operaţional, Comisia va studia posibilitatea de a permite și accesul micilor investitori la aceste investiţii.

Etapele următoare: propunerile urmează să fie prezentate Parlamentului European şi Consiliului (statelor membre) pentru negociere şi adoptare prin procedura de codecizie.

Informaţii suplimentare:

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/social_investment_funds_en.htm

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here