Victimele infracţiunilor vor beneficia de noi măsuri pentru asigurarea protecției, printre acestea numărându-se şi spații/săli de așteptare separate în sediile instanțelor de judecată. Reglementările sunt cuprinse în Legea nr. 97/2018, publicată ieri în Monitorul Oficial.

Săli şi spaţii de aşteptare separate

Actul normativ reglementează amenajarea unor săli / spaţii de așteptare separate pentru victimele infracțiunilor, în sediile instanțelor de judecată, după cum urmează:

  • de la 1 iunie 2018, săli în sediile nou-construite;
  • de la 1 ianuarie 2019, spaţii în sediile vechi.

Plângeri

Legea nr. 97/2018 privind unele măsuri de protecție a victimelor infracțiunilor mai stabileşte că, începând cu 1 iunie 2018, la primul contact cu autorităţile, victima poate fi însoțită de către o persoană aleasă de ea în vederea facilitării comunicării cu acestea.

Tot de la această dată, la depunerea plângerii, victima va primi o confirmare scrisă. Confirmarea va cuprinde numărul de înregistrare al plângerii, precum și date cu privire la fapta pentru care plângerea a fost depusă. Dacă victima nu vorbește sau nu înțelege limba română, aceasta poate cere să primească, ulterior, și traducerea confirmării scrise.

Mediere

La art. 4 din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor se introduce o prevedere conform căreia organele judiciare au obligația de a informa victimele infracțiunilor şi cu privire la:

  • dreptul de a apela la un mediator în cazurile permise de lege;
  • autoritatea judiciară la care se vor putea adresa pe viitor pentru obținerea de informații privind stadiul cauzei, precum și datele de contact ale acesteia, dacă victima înțelege să depună o plângere.

De asemenea, la articolul 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) și (22), cu următorul cuprins:

„(21) În cauzele penale în care medierea este posibilă în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), aceasta trebuie să se desfășoare astfel încât victima să nu se găsească în contact cu făptuitorul, cu excepția cazului în care părțile își exprimă acordul la încheierea contractului de mediere.

(22) Încheierea unui acord de mediere în latura penală a unei infracțiuni, conform alin. (1), constituie o cauză sui-generis care înlătură răspunderea penală. Încheierea unui acord de mediere în latura penală, în condițiile prezentei legi, poate interveni până la citirea actului de sesizare a instanței.”

Ai nevoie de Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here