A fost adoptată Ordonanța de urgență cu privire la cumpărătorii și administratorii de credite. Această măsură stabilește reguli comune pentru cei care cumpără drepturile creditorului din contracte de credit neperformante emise de instituții de credit din UE sau care achiziționează contractele de credit neperformante în sine, dar și pentru administratorii care acționează în numele unui cumpărător de credite.

De asemenea, este realizată adaptarea în legislația națională a Directivei (UE) 2021/2167 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2021, care se referă la administratorii și cumpărătorii de credite.

Pentru a supraveghea eficient administratorii transfrontalieri de credite, ordonanța creează un cadru specific pentru cooperarea între autoritățile competente din statul membru de origine și cele din statul membru gazdă, precum și autoritățile relevante din statul în care a fost acordat creditul. Acest cadru facilitează schimbul de informații, inspecțiile și asistența între autorități.

Potrivit ordonanței, administratorii de credite trebuie să obțină autorizație în statul membru de origine înainte de a opera pe teritoriul României. Autorizația pentru administratorii din România este acordată de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

Condițiile pentru acordarea și actualizarea autorizației pentru administratorii de credite asigură că membrii organului lor de conducere nu au antecedente penale relevante și nu sunt în insolvență sau faliment, cu excepția cazului în care au fost reabilitați conform legii.

Pentru protecția debitorilor, ordonanța stabilește că administratorii și cumpărătorii de credite trebuie să acționeze corect și profesional, să furnizeze informații corecte și să respecte confidențialitatea și dreptul la viață privată al debitorilor. De asemenea, creditorii trebuie să încerce restrângerea rezonabilă a datoriilor înainte de a trece la executarea silită, prin refinanțare sau alte măsuri.

Pentru a asigura conformitatea cu regulile privind protecția debitorilor și protecția datelor personale, administratorii trebuie să implementeze proceduri interne adecvate și să combată spălarea banilor și finanțarea terorismului.

ANPC va publica o listă actualizată a administratorilor de credite autorizați pe site-ul său pentru transparență, care să asigure transparenţa în ceea ce priveşte numărul şi identitatea administratorilor de credite autorizaţi,

Toate aceste măsuri au scopul de a spori protecția consumatorilor prin reglementarea activității administratorilor și cumpărătorilor de credite, în cazul contractelor de credit neperformante.

Vezi aici acte relevante despre administratorii de credite

Vezi aici alte articole despre credite

www.lege5.ro

Rapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here