Sutele și chiar miile de mașini abandonate pe trotuare sau pe marginea străzilor îngreunează circulația și ocupă locuri de parcare, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege care modifică măsurile de ridicare a autovehiculelor fără stăpân. Din practica de până acum, se susține în proiect, s-a stabilit că există dificultăți de ordin procedural care împiedică autoritățile să ia aceste măsuri: există proprietari care nu vor să declare că mașina lor este abandonată, deși nu o mai folosesc de ani de zile, alții chiar își achită taxele și consideră că au dreptul de a ocupa spațiul public, alte mașini au numere străine sau proprietarii nu sunt cunoscuți și nu în ultimul rând, unii proprietari identificați au domiciliul în alte localități, li se comunică prin poștă somația, dar de cele mai multe ori, actele sunt returnate, deoarece nu s-a prezentat nimeni să le ridice.

Inițiatorii proiectului de lege mai spun că doar în București sunt peste 3.000 de astfel de vehicule, iar în alte mari orașe din țară, numărul acestora este de ordinul sutelor.

Modificările propuse vizează următoarele aspecte:

– Includerea, în definiția „vehiculelor fără stăpân” și a mașinilor înmatriculate în străinătate

– Scurtarea perioadei în care vehiculele pot rămâne neutilizate în parcările publice de la 1 an la 6 luni

– Introducerea obligativității înmânării sau afișării, de către autorități, a somației, la adresa proprietarului.

Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fară stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, se modifică şi se completează după cum urmează:

La articolul 2, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) vehicul fară stăpân – vehiculul de orice categorie, fară plăcuţă de înmatriculare sau alte marcaje oficiale, ori înmatriculat în străinătate, staţionat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, de cel puţin 6 luni, al cărui proprietar sau deţinător legal este necunoscut;

b) vehicul abandonat – vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale de cel puţin 6 luni, al cărui proprietar sau deţinător legal este cunoscut, însă există indicii temeinice că acesta nu corespunde circulaţiei pe drumurile publice, conform rigorilor impuse de lege.”

Alineatul (1) al articolului 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) în cazul vehiculului abandonat, primarul, la propunerea agenţilor constatatori prevăzuţi la art. 3, îl somează pe proprietarul sau deţinătorul legal al acestuia, prin poştă şi/sau curierat rapid, prin scrisoare recomandată cu aviz de primire, ca în termen de 5 zile de la primire să ridice vehiculul aflat în locul special amenajat în care a fost depozitat conform art. 3 alin.(3).

După alineatul (1) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:

„(2) în cazul excepţional în care nu se poate îndeplini procedura de comunicare prevăzută anterior, iar documentul emis este restituit emitentului, agenţii constatatori prevăzuţi la art. 3 au obligaţia de a aduce la cunoştinţă somaţia/dispoziţia prin afişare la adresa de domiciliu.

Alineatul (1) al articolului 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Dacă proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului abandonat nu răspunde somaţiei primite sau nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (1), după expirarea unui termen de 10 zile de la data comunicării somaţiei adresate proprietarului sau deţinătorului legal, vehiculul trece de drept în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale din raza căreia a fost ridicat, liber de orice sarcini, prin dispoziţie a primarului şi urmează a fi valorificat prin vânzare în condiţiile legii sau predat unei unităţi de colectare şi valorificare a deşeurilor, în funcţie de starea vehiculului.

Proiectul mai introduce, de asemenea, dovada de achitare a taxelor auto, a amenzilor şi dovada efectuării ITP-ului de către proprietar/deţinător legal în termen de 5 zile de la primirea somaţiei. Și la procedura de revendicare a proprietarului se aduc modificări.

După alineatul (2) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

„(3) în situaţiile în care în urma publicării prevăzute la alin. (1) şi (2), proprietarul sau deţinătorul legal al acestuia revendică vehiculul, i se aduce la cunoştinţă că refuzul de a ridica vehiculul aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţii administrativ-teritoriale constituie o încălcare a legii şi se sancţionează ca atare.”

Alineatul (1) al articolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Restituirea vehiculului către proprietarul sau deţinătorul legal se face pe bază de proces-verbal de predare-primire, în termen de 10 zile de la data la care persoana care revendică/reclamă vehiculul face dovada.”

De asemenea, proiectul prevede amenzi mai mari pentru nerespectarea noilor reguli.

Alineatul (1) al articolului 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON) refuzul proprietarului sau al deţinătorului legal al vehiculului de a se conforma somaţiei prevăzute la art. 9 şi fapta proprietarului sau a deţinătorului legal al vehiculului prevăzută la art. 6 alineatul (3).”

 

Ai nevoie de Legea nr. 421/2002 ? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here