Legea nr. 140/2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale şi modificarea şi completarea unor acte normative intra în vigoare la 18 august 2022.

Potrivit actului normativ, majorul care, din cauza unei dizabilităţi intelectuale sau psihosociale, are nevoie de sprijin pentru a se îngriji de persoana sa, a-şi administra patrimoniul şi pentru a-şi exercita, în general, drepturile şi libertăţile civile poate solicita notarului public numirea unui asistent, în condiţiile Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, pentru o durată de maximum 2 ani.

Asistentul este autorizat să acţioneze ca intermediar între majorul care beneficiază de asistenţă şi terţele persoane, fiind prezumat că acţionează cu consimţământul majorului în acordarea asistenţei. Acesta poate transmite şi primi informaţii în numele majorului şi poate comunica terţilor deciziile luate de acesta.

În îndeplinirea sarcinii sale, asistentul trebuie să acţioneze în raporturile cu terţii conform preferinţelor şi dorinţelor exprimate de majorul căruia îi acordă sprijin. Asistentul trebuie să respecte viaţa privată şi demnitatea majorului. În acest scop, asistentul nu poate primi, utiliza sau comunica informaţii cu privire la major decât cu consimţământul acestuia şi numai în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea sarcinii sale, mai prevede legea.

Alte noutăţi se referă la măsurile de ocrotire a majorului şi deciziile cu privire la persoana sa  care asigură respectarea demnităţii, a drepturilor şi libertăţilor acestuia, a voinţei, nevoilor şi preferinţelor lui, precum şi salvgardarea autonomiei sale.

Măsurile de ocrotire a majorului sunt dispuse pentru cel mai scurt termen posibil, numai în caz de necesitate, şi sunt proporţionale şi individualizate în funcţie de gradul de alterare a facultăţilor mintale, precum şi de necesităţile persoanei ocrotite şi circumstanţele în care aceasta se găseşte.

Măsurile de ocrotire a majorului sunt dispuse numai în cazul în care instanţa apreciază că nu este suficientă pentru apărarea intereselor persoanei ocrotite instituirea măsurii asistenţei pentru încheierea actelor juridice, aplicarea regulilor de drept comun în materia reprezentării, a celor referitoare la drepturile şi obligaţiile soţilor sau încuviinţarea unui mandat de ocrotire încheiat de persoana în cauză.

Legea aduce modificări şi la capitolul consilierii judiciare sau a tutelei speciale astel că legea prevede modificarea şi completarea Codului civil şi a Codului de procedură civilă. Modificările se referă la numirea tutorelui, aplicarea regulilor de la tutelă, actelor încheiate de cel care beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială, înlocuirea tutorelui, obligaţiile tutorelui.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here