România trebuie să se alinieze la noile condiții de contracarare a terorismului internațional, chiar dacă nu este vizată direct de atacuri. Parlamentarii propun mai multe modificări la actuala lege a terorismului, Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, mai ales că au trecut mai bine de zece ani de la adoptarea acestui act normativ, iar terorismul, ca fenomen, a căpătat noi valențe.

“Principalele surse de risc terorist la adresa securității României sunt de natură externă și se manifestă pe dou coordonate: teritoriul național reprezintă preponderent un loc de tranzit sau refugiu, aflat în atenția străinilor originari din state ale Orientului Mijlociu Extins și Afganistan și Pakistan, impactul proceselor de radicalizare islamistă, îndeosebi asupra convertiților”, susțin inițiatorii în expunerea de motive a proiectului de lege, care cuprinde 38 de modificări și completări la Legea terorismului.

În privința autorităților care fac parte din sistemul de apărare în astfel de situații, noua actualizează unii termeni, adaugă alții noi și prevede schimbări privind responsabilizarea statului român pentru acoperirea unor eventuale prejudicii cauzate în cursul unor măsuri de contracarare a unei crize teroriste.

În privința eventualelor atacuri, sau a persoanelor care comit acte de terorism, actul normativ introduce incriminarea unor acțiuni care până acum făceau parte din traseul unor astfel de acțiuni, dar nu erau condamnate separat:

  • Participarea într-o asociere/într-un grup în scopul comiterii de acte teroriste
  • Dobândirea de pregătire în scopuri teroriste
  • Deplasarea în străinătate în scopuri teroriste
  • Finanțarea deplasării în srăinătate în scopuri teroriste
  • Organizarea sau facilitarea în orice alt mod al deplasării în străinătate în scopuri teroriste
  • Terorismul în domeniul nuclear.
După art. 35 se intrduce art. 351:

„(1) Orice act de organizare sau de facilitare prin care se oferă asistență oricărei persoane pentru a se deplasa în străinătate în scopuri teroriste știind că asistența astfel oferită este în acest scop, se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani și interzicerea unor drepturi.

Ultimele cazuri din țara noastră, când niște tineri au fost acuzați de aderare la propaganda islamistă, nu de comiterea unor acte de terorism, i-au făcut pe parlamentari să incrimineze și propaganda pe internet.

La art. 33, alin. (4) va avea următorul cuprins: “Promovarea unui mesaj prin propagandă săvârșită prin orice mijloace, în public, cu intenția de a instiga la săvârșirea uneia dintre infracțiunile de la art. 32 și art. 33, indiferent dacă mesajul susține sau nu în mod direct terorismul, ori dacă au fost săvârșite sau nu respectivele infracțiuni, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.”

Art. 381 va avea următorul cuprins: “Accesarea în mod repetat de materiale de propagandă teroristă prin intermediul sistemelor informatice sau altor mijloace de comunicații electronice, efectuată în scopul însușirii ideologiei teroriste ori deprinderii unor mijloace, tehnici sau modalități de săvârșire a unor acte de terorism, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

Proiectul legislativ abia a fost înregistrat, pe 4 octombrie, în dezbaterea publică a Senatului, care este prima cameră sesizată.

Ai nevoie de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here