Prin Ordinul nr. 3386/2016, preşedintele ANAF a aprobat modelul şi conţinutul formularelor 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 “Decont privind accizele”. Ordinul este în vigoare de la 25 noiembrie, data publicării în Monitorul Oficial nr. 950/2016, iar formularele se utilizează începând cu declararea obligaţiilor anuale aferente anului fiscal 2016. 

Declaraţia privind impozitul pe profit

Declaraţia se completează pe formularul 101 şi se depune anual de către plătitorii de impozit pe profit, până la data de 25 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul.

Depun declaraţia anuală de impozit pe profit până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor contribuabilii prevăzuţi la art. 41 alin. (5) lit. a) şi b) din Codul fiscal:

  • persoanele juridice române care au venituri considerate neimpozabile la calculul impozitului pe profit (conform dispoziţiilor art. 15 Cod fiscal), cu excepţia celor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic şi care au obligaţia să depună declaraţia şi să plătească impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv până la data de 25 a celei de-a doua luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat;
  • contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură, cu excepţia celor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic şi au obligaţia să depună declaraţia şi să plătească impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv până la data de 25 a celei de-a doua luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat;

Contribuabilii din prima categorie depun declaraţia privind impozitul pe profit inclusiv în situaţia în care înregistrează numai venituri neimpozabile, respectiv cheltuieli nedeductibile, potrivit titlului II “Impozitul pe profit” din acelaşi act normativ.

Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare, au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la data depunerii situaţiilor financiare.

Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile, definită prin Codul fiscal.

Contribuabilii care contribuabilii care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic au obligaţia să depună declaraţia privind impozitul pe profit până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat.

Declaraţia se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de către contribuabil. 

Decontul privind accizele

Decontul privind accizele se completează pe formularul 120 şi se depune anual de către operatorii economici, plătitori de accize, până la data de 30 aprilie a anului următor celui de raportare.

Formularul se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de către contribuabil/plătitor.

Decontul privind accizele se completează cu ajutorul programului de asistenţă.

Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here